Máte záujem o účasť na prieskume?

Katedra psychológie FF OU v Ostrave nás oslovili a poprosili o účasť na výskume, ktorý sa zaoberá vplyvom terapie tmou na spánok a vybrané psychologické aspekty. AK by ste mali záujem podeliť sa o vaše skúsenosti, tu sa môžete dozvedieť ako by ste sa mohli zapojiť.

Výskum je vedený p. doktorom Marekom Malůšom, ktorý je zakladajúcim a hlavným výskumníkom pobytov v tme v Česku. Stále je však čo skúmať a objavovať, preto nás tentokrát zaujíma najmä prepojenie terapie tmou a spánku. V tejto oblasti zatiaľ neexistujú žiadne výskumy, preto je vo svojej podstate výnimočný. O to viac by sme boli radi, keby zvážite svoje zapojenie sa a prispejete tak možno k získaniu užitočných informácií. Stačí, keď „z pohodlia svojho domova“ trikrát vyplníte dotazník – prvýkrát to bude cca 7 dní PRED zahájením pobytu, druhýkrát 7 dní PO ukončenom pobyte a tretíkrát 4 týždne PO pobyte. Vyplnenie dotazníku Vám zaberie 15-20 minút a všetky Vaše odpovede budú použité len k našim výskumným účelom – spracované dáta budú anonymizované a nebude ich možné spojiť s Vašou osobu. S Vašimi dátami budeme po celú dobu pracovať v súlade s etickými princípmi psychologického výskumu. Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Správna je každá odpoveď, ktorá je pre Vás pravdivá. Budeme naozaj veľmi vďační ak sa zapojíte, avšak rozumieme, ak nebudete chcieť výskumu venovať svoj čas. Vopred však ďakujeme za prípadnú účasť na výskume.
V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese – parsovakika17@gmail.com alebo marek.malus@osu.cz.
Registrovať sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/LFSzx7fC63DHQhgAA
Link na rozhovor s dr. Malůšom o histórii senzorickej deprivácie a o jeho výskume: https://www.youtube.com/watch?v=le6VQ48MEdI

Za výskumný tím,
Kristína Paršová & Marek Malůš

Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
Odborný asistent Katedry psychologie FF OU
a vedoucí výzkumu účinků pobytů ve tmě (terapie tmou)
https://ff.osu.cz/kps/marek-malus/66728/