Katka Miesler

Katka Miesler

Zdieľam skúsenosti a pochopenia z mojej doterajšej cesty (práce na sebe a práce s ľuďmi) a všetkého čo som sa naučila od mojich učiteľov a sprievodcov. Môžem vás inšpirovať a pridať účinné nástroje k tým, čo už máte na vašej vlastnej ceste v súlade s vašim zámerom. Prípadne vám pomôcť vyjasniť, kde sa momentálne nachádzate, aký je bod vašej práce, aký je váš momentálny potenciál a ako ho môžete rozvinúť dobrým smerom.

Môžem vám pomôcť naučiť ako pracovať s nespokojnosťou v živote, či už v partnerstve, v práci, so sebou samým. Tiež ak ste rodičia a čelíte ťažkosťami vo vzťahu s deťmi, ako s tým môžete pracovať. Ak trpíte nízkou sebahodnotou, neprijatím seba, sebaobviňovaním. Ak vás ovládajú negatívne emócie ako je strach, hnev, závisť, a pod. Môžem vás učiť ako nakladať zdravšie so silnými negatívnymi emóciami a utišovať ich. Viem vás podporiť v práci s mysľou, v rozvíjaní stability, trpezlivosti, vnútorného pokoja a rovnováhy – strednej cesty mimo extrémov. Pomôcť s rozvíjaním láskavosti a súcitu, ctností srdca, múdrosti a postupného zrenia na ceste, odpúšťania ako celoživotnej cesty.

Pracujem hlavne skrze meditáciu, telo, jeho pocity, dych a očistné techniky. Pracujeme v rovine srdca, kedy postupne očisťujeme to, čo ho halí. Očisťovaním sa odhalí prirodzene vaše vrodené, dobré srdce, ktoré je ako Slnko, ktoré prirodzene žiari na všetko a všetkých stále, aj keď je dočasne prekryté oblakmi.

Pracujem s jednoduchým, ale účinným energetickým očisťovaním, ktoré sa môže naučiť každý. Vychádza z princípu zrkadlenia, kedy pracujeme s náhľadom, že všetko čo sa nás dotýka, je odrazom našich nespracovaných vecí z minulosti. Cez vizualizáciu a priame nahliadanie do vlastného vnútra vám pomôžem správne čítať v tomto zrkadlení. Takto vám život sám skrze situácie a vašich blízkych pomáha, aby sme vedeli nájsť cestu k sebe samým, k zmiereniu. Tým je možne postupné zvedomovanie a uvoľňovanie blokov, zásekov. Liečenie zranení z minulosti, obnovenie sebaprijatia a dosycovanie nenaplnených potrieb skrze esenciálnu prácu s vnútorným dieťaťom – mladšími časťami nás. Pomáha to tiež k ozdraveniu rodinných systémov, zvedomovanie negatívnych programov a vzorcov a ich následné preprogramovanie na pozitívne. Pomáham nastaviť zdravšie hranice, čím sa môže obnoviť rešpekt, trpezlivosť a prijatie zodpovednosti.

Pomáham k obnoveniu prirodzenosti a spontánnosti, cez živly a prírodu. Sledujem pravdu, ktorá oslobodzuje a prináša úľavu od utrpenia. Sledujem uvoľnenosť, jednoduchosť, spokojnosť, aby mohol byť náš život prospešný aj pre druhých.

Moja súčasná denná prax obsahuje šamata meditáciu, meditáciu na rozvíjanie láskavosti s súcitu, praxe tibetského buddhizmu a očistné techniky.  Sprevádzam ľudí skupinovo aj individuálne od roku 2004. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme a v ústraní v prírode od roku 2014.

Nižšie nájdete môj celkový životopis, ktorý odzrkadľuje pestrosť môjho vývoja.

ŽIVOTOPIS:

Dátum a miesto narodenia: 01.10.1977, Námestovo

PSYCHOSPIRITUÁLNY BACKGROUND/ VÝCVIK, ORGANIZÁCIA A LEKTOROVANIE KURZOV A WORKSHOPOV, SPREVÁDZANIE V ÚSTRANÍ V TME, INDIVIDUÁLNE SPREVÁDZANIE

2002 – 2004
Praktikovanie jógových ásan cez meditačný systém Jóga v dennom živote, účasť na seminároch a retreatoch

2003 – 2008
Praktikovanie džňána jogy and advaita meditácií v rámci školy učiteľa Jiřího Vacka, účasť na meditačných retreatoch

2008 – 2011: Organizácia, absolvovanie a výcvik v rámci trinástich 3 až 5 denných workshopov AnandaDance s Ninou Jassinger – workshopy boli zostavené z 3 hlavných systémov: 5 Rhytmov Gabriely Roth, TranceDance od Wilberta Alixa, laboratória od Jerzy Marian Grotowski.

2004 – doteraz
Lektorovanie a sprevádzanie ľudí cez vlastné autorské kurzy a tanečné ceremónie (Cesta za svetlom, Pavúčí tanec, Tanec masiek, Tanec živlov), rôzne požehnávajúce a prechodové rituály – viac ako 140 pol a celodenných kurzov, ceremónií na Slovensku aj v zahraničí pre rôzne skupiny (dospelí, študenti, učitelia..), viac ako 50 troj denných kurzov na Slovensku a v Čechách… Kurzy zamerané na meditáciu, prácu s mysľou a emóciami, sebepoznávanie, očistu, liečenie, sebaprijatie cez aspekty vnútorného dieťa, práca s pohybom/tancom, harmonizácia a relaxácia cez hudobné nástroje (Zvukové relexačné kúpele), kreslenie, psychologickú práca, prácu so živlami a medicínskym kruhom.

2008 – doteraz
Organizácia a spolulektorovanie meditačných kurzov s Romanom Mieslerom – buddhistická meditácia – viac ako 50 kurzov

2009 – 2013
Spolutvorenie ženských kruhov

2011
Spolulektorovanie Art Therapy workshopu s Markétou Doubravskou

2011 – 2019
Spolupráca pri budovaní a organizácii projektov meditačného ústrania a pobytov v tme v rámci Vzdelávacieho centra Zaježová

2011

10 sedení – Individuálne terapie s Evou Jachymovičovou

2012
Absolvovanie týždenného meditačného retreatu so Stevom Armstrongom – vipassana meditation

2012

Mesačný pobyt v Peru v miestnej komunite pôvodných obyvateľov, učenie sa od ich tradícii, účasť na ceremóniách pre Pacha Mamu.

2013 – 2018
Organizácia a absolvovanie raz ročných 8-10 dňových buddhistických meditačných retreatov s Bhante Dhammadipom

2013
Absolvovanie 7-dňového healing workshop Rhytm is the cure s Alesandra Belloni v Taliansku – týkal sa juho talinaskych dávnych liečivých rituálov – Tammorriata, Pizzica tarantata, Ritmo e danza di San Rocco – Spinning dance

2013 – 2022
Absolvovanie 10 pobytov v ústraní v tme (7-10 dňové)

Absolvovanie 2 pobytov v meditačnom ústraní (jeden 5-dňový, jeden 9-dňový retreat)

2014 – doteraz
Sprevádzanie ľudí v pobyte v tme a meditačnom ústraní

2013 – 2022
Absolvovanie 5 seminárov systemických konštelácií pod vedením Zlaty Šrámovej

2014 – 2021
Organizácia a absolvovanie ôsmich šamanských seminárov s ekvádorským kurranderom Augustin Greffa
2014 – 2017
Organizácia a absolvovanie štyroch 3-dňových seminárov kresťanskej meditácie s biskupom Jurajom Jordanom Dovalom a jeho manželkou Andrejkou

2014 – 2015
Organizácia a absolvovanie dvoch 3-dňových seminárov s grónskym šamanom Angaangaq Angakkorsuaq

2014 – 2015
Organizácia a absolvovanie workshopu výroby šamanského bubna a jeho používania s Radkom Zítkom
Absolvovanie workshopu výroby šamanského bubna a jeho používania s Jonášom Kouklom

2014
Absolovanie 3-dňového workshopu Sloboda v práci – sloboda vo vedení s Tomášom Hajzlerom

2015
Organizácia a absolvovanie 3-dňového workshopu Tvrdo, kamarátsky alebo inak? (slobodné vedenie) s Tomášom Hajzlerom

2015
Absolvovanie buddhistickej iniciácie k praxi Zelená Tára s tibetským učiteľom Dupseng Rinpoche

2014 – 2018
Absolvovanie 13 psychospirituálnych workshopov s brazílskymi učiteľmi Sananda Das a Prem Nuti na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Izraeli
Absolvovanie troch intenzívnych šamanských retreatov v brazílskom pralese s brazílskymi učiteľmi Sananda Das a Prem Nuti
Dva 3 dňové workshopy Výcviku v psychospirituálnom sprevádzaní v rámci Fraternity of Beija flor
Psychoterapeutický workshop v Portugalsku s brazílskym učiteľom Prem Baba

2014 – 2018
Absolvovanie 42 psychospirituálnych workshopov s manželmi Daniela a Majo Gliganič

2018

Absolvovanie 10-dňového retreatu v Rishikesh v Indii s Prem Baba

2015 – 2018
Organizácia a lektorovanie štyroch 5-dňových pobytov pre rodiny s deťmi na Vzdelávacom centre

2016
Absolvovanie 5 dňového retreatu a iniciácie na prax Yantig pre ústranie v tme a Gurujógy (denná prax doposiaľ) – s učiteľom Dzogčenu Namkhai Norbu Rinpoche na Tenerife

2017 – doteraz
Absolvovanie troch 4-dňových buddhistických retreatov s tibetskou učiteľkou Jetsün Khandro Rinpoche a 10 – dňového Vajra Assembly, iniciácia, štúdium a prax Minling Dorsem a Ngondro Ati Zabdon, Gurujóga Dážď požehnania, Gurujóga Buddhy Šakjamuniho, Táry a Mandžušrího

2018
Organizácia a absolvovanie kurzu Čhi kung a masáže podľa čínskej medicíny s Ctihodnou Dhamarama

2018 – doteraz

Individuálne sprevádzanie ľudí s terapeutickými prvkami osobne alebo online

2019 – ddoteraz

Absolvovanie troj dňového buddhistického retreatu s tibetským učiteľom Lopon P. Ogyan Tenzin Rinpoche, iniciácia, výklad a prax Dordje Drolo

2019 – 2022

Individuálne terapie a absolvovanie 3 seminárov systemických konštelácií s Jankou Vitekovou

2019 – doteraz

Štúdium Lodžong – výcvik mysli s tibetskou učiteľkou Jetsün Khandro Rinpoche

2020 – doteraz

Komplexné štúdium vzácneho učenia Veľkého Vozu od Longchempy s tibetskou učiteľkou Jetsün Khandro Rinpoche

2021 – doteraz

Komplexné štúdium vzácneho učenia Dopisu příteli od Nágardžuny s tibetskou učiteľkou Jetsün Khandro Rinpoche

Vzdelanie a profesný životopis:

Stredná pedagogická škola /1992 – 1996/ odbor učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra /1997 – 2004/odbor krajinné inžinierstvo

Ďalšie štúdium:
Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU Nitra, Odborná štátna jazyková skúška z anglického jazyka /1997- 2000/

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra, Externé 6 – semestrálne špecializované štúdium, /1997- 2001/ odbor Enviromanažment a komunikácia v cudzom jazyku

Jazykové znalosti: aktívne: anglický jazyk

Zamestanania, pedagogická činnosť a iná aktívna činnosť:

1996 – 1997: Au-pair v Anglicku (starala som sa o 6-ročné dieťa)

1998: Au-pair v Holandsku počas letných prázdnin (starala som sa o 3-ročné a 5-ročné deti)

2001 – 2004: zamestnanec mimovládnej organizácie pre ochranu zvierat – Sloboda zvierat:
2003 – 2004: koordinátorka a lektorka výchovno-vzdelávacieho programu „Svet je pre všetkých“ pre materské školy, základné a stredné školy pod organizáciou Sloboda zvierat v spolupráci s CEEV Živica

2004 – 2007: materská dovolenka

2006 – 2007: dobrovoľná práca v komunitnom centre v mieste bydliska, kde som pravidelne 2- krát týždenne organizovala škôlku pre miestne deti vo veku od dvoch – do šiestich rokov (počet max. 10 detí)

2008 – 2009: pomocný brigádnik v ZOO Olomouc, úsek vtákov

2009 – 2010: koordinátorka trilaterálneho rakúsko-slovensko-českého projektu Dajme šancu Slnku („Let the sunshine in“) pre organizáciu Priatelia Zeme – CEPA v spolupráci s CEEV Živica.

2010 – 2012: zamestnanec mimovládnej organizácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

2012 – 2013:
externá spolupráca s CEEV Živica na výskume v oblasti pracovných podmienok v odevnom priemysle
externá spolupráca s CEEV Živica na bylinkovom projektom s Dr. Kresánkom

2014 – 2018: zamestnanec mimovládnej organizácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Riešené projekty a granty v rámci Živice alebo v spolupráci so Živicou:

2002 – 2004: spoluautorka a koordinátorka výchovno-vzdelávacieho projektu „Svet je pre všetkých“
Cieľom projektu „Svet je pre všetkých“ bolo zavedenie výchovy k humánnemu prístupu k zvieratám do školských a mimoškolských aktivít. Moje kompetencie v rámci projektu:

  • tvorba a realizácia výučbových programov pre materské, základné a stredné školy
  • tvorba a realizácia školiacich kurzov pre učiteľov materských, základných a stredných škôl
  • tvorba a vydanie metodických materiálov k danej téme
    V rámci výučbových programov pre materské, základné a stredné školy sme s tímom lektorov odučili cca. 400 hodín za školský rok a lektorovali tri školiace kurzy pre školy.

2002: spoluautorka a koordinátorka projektu „Komplexné riešenie problému synantropných medveďov“(Ursus arctos) – Išlo o zorganizovanie konferencie na tému synantropných medveďov a vytvorenie zborníka prednášok z konferencie, ktoré mali podporiť komplexné riešenie tohto problému na Slovensku.

2009 – 2010: Koordinátorka trojročného medzinárodného projektu Dajme šancu slnku (Let the Sunshine In)
Išlo o trilaterálny rakúsko-česko-slovenský projekt, ktorý mal za úlohu zvýšiť povedomie verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a prispieť tak k vytvoreniu globálneho udržateľného energetického systému. Aktivity projektu boli zamerané na zviditeľnenie globálnych environmentálnych problémov a navrhnutie ich riešení na lokálnej úrovni. Súčasťou projektu na slovenskej strane boli prednášky, semináre, konferencia a diskusie pre školy, samosprávy a verejnosť, vytvorenie národných kancelárií Klimatickej Aliancie na Slovensku. Počas projektu vstúpilo do Klimatickej Aliancie 74 slovenských škôl a 4 samosprávy.

2010 – 2012: Koordinátorka medzinárodného projektu Svet v nákupnom košíku v rámci organizácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
Projekt sa zaoberal súvislosťami medzi našou spotrebou a vybranými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi problémami ekonomicky rozvojových krajín a ich obyvateľov, ako sú chudoba, detská práca, výruby dažďových pralesov a ubúdanie vodných zdrojov. Bol určený pre II. stupeň základných škôl a stredné školy, študentov a učiteľov, vrátane ďalších výchovno-vzdelávacích pracovníkov. Priniesol inšpiráciu a efektívne spôsoby začlenenia tematiky globálnych problémov do výučby a rozvinul globálne vzdelávanie. Hlavnými aktivitami projektu bolo vytvorenie metodických materiálov, interaktívnej putovnej výstavy, vytvorenie a realizácia výučbových programov a školení pre učiteľov. V rámci projektu sa zrealizovalo: 31 výučbových programov pre 525 študentov, 8 školiacich kurzov, ktorých sa zúčastnilo 177 učiteľov a ďalších výchovno-vzdelávacích pracovníkov, 2 národné tréningy, ktorých sa zúčastnilo okolo 30 lektorov mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií, 189 prehliadok interaktívnej putovnej výstavy pre 3510 študentov.

2008: Preklad textov z angličtiny do češtiny pre publikáciu Ministerstva zemědelství Č.R.: Doporučení ÚKOZ – Podmínky chovu ptáků volně žijících druhů v zajetí (autor: Roman Miesler)

2009 – 2012: Rezervácie akcií vo Vzdelávacom centre Zaježová, komunikácia s verejnosťou a organizáciami, organizovanie a lektorovanie programov pre školy a verejnosť

2012: koordinácia vzdelávacieho projektu BylINka – projekt mal za úlohu zvýšiť povedomie žiakov základných škôl a pedagógov o využití liečivých rastlín
v každodennom živote, naučiť žiakov základné vedomosti a zručnosti, aby boli schopní
aktívne liečivé rastliny vyhľadávať a využívať vo svojom živote ako alternatívu k rôznym
farmaceutickým prípravkom. Cieľom projektu bolo zároveň pripraviť pre pedagógov kvalitné vzdelávacie materiály, ktoré budú využívať vo vyučovacom procese na základných školách a uskutočniť jeden školiaci kurz pre pedagógov. Realizovali sme taktiež niekoľko výučbových programov pre študentov, v rámci ktorých sme pilotovali aktivity do metodickej príručky.

2013: realizácia prieskumu v oblasti pracovných podmienok zamestnancov v odevných fabrikách na Slovensku v rámci kampane Clean clothes campaign.

2013: Záhradnícke práce v okolí Vzdelávacieho centra Zaježová.

2014 – 2016: vedúca Vzdelávacieho centra Zaježová

2016 – 2018: koordinátorka programovej časti Vzdelávacieho centra Zaježová

Publikačná činnosť:

PUBLIKÁCIE

BALEKOVÁ K., FIRICOVÁ I.: Svet je pre všetkých (Metodická príručka výchovy k humánnemu prístupu k zvieratám pre materské školy), Sloboda zvierat, Bratislava, 2003

BALEKOVÁ K., KINASOVÁ V., VINCÍKOVÁ S.: Svet je pre všetkých (Metodická príručka výchovy k humánnemu prístupu k zvieratám pre základné a stredné školy), Sloboda zvierat, Bratislava, 2003

BALEKOVÁ K., HIPŠ J., KOLESÁR R.: Hospodárske zvieratá a my (Výchovno-vzdelávací materiál pre 2.stupeň základných a stredné školy), Sloboda zvierat, Bratislava, 2003

RIGG R., BALEKOVÁ K.: Komplexné riešenie problému synantropných medveďov (Ursus arctos) (Zborník referátov z odbornej konferencie „Komplexné riešenie problému synantropných medveďov (Ursus arctos)“, Nová Sedlica, 11.-12.4. 2002), Sloboda zvierat, Bratislava, 2003

KOLEKTÍV AUTOROV: Zelený balíček: Multimediálna pomôcka pre učiteľov, REC v spolupráci so SEVO Špirála, 2004

BIOLEK J., ČAJKA A., ĎURIŠOVÁ P., HIPŠOVÁ K., HRUBANOVÁ K., CHATRNÁ M., KOSTŘICOVÁ Z., LABAŠOVÁ Z., MALÍŘOVÁ E., MIESLER R., ORFANIDOU F., PAVLÍČKOVÁ M., RYCHTECKÁ M., SUŠA R., TESAŘ J.: Komu patrí Zem, Metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Bratislava, 2012

BUŽEKOVÁ M., HIPŠOVÁ K., KRESÁNEK M.: BylINka, Metodická príručka pre učiteľov o spoznávaní a používaní liečivých rastlín, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA v spolupráci s Dr. Kresánek DEŤOM, Zaježová, 2013

KRÁTKY REKLAMNÝ SPOT PRE VZDELÁVACIE CENTRUM ZAJEŽOVÁ v spolupráci s Mgr. Jana Sadloňová – IRISFILM: http://www.zivica.sk/zajezova/o-centre/aktuality/795-vzdelavacie-centrum-zajezova-miesto-kde-clovek-vnima-srdcom-