Kurzy

Relaxačný zvukový kúpeľ s energetickou očistou

Termín: 6.10. 2022 18.00 – 20.00 (Kúpele sú každý druhý štvrtok v mesiaci , ďalšie termíny sú: 20.10., 3.11, 17.11., 1.12., 15.12)

Miesto: Hagia Sofia – oáza pre telo i dušu, Bratislava

Sprevádza: Katka Miesler

Doprajte si liečivý kúpeľ pre vaše energetické telo, ktoré tiež uvoľní vaše fyzické telo a myseľ. Začneme relaxáciou v ľahu s použitím zvukov hudobných nástrojov a hlasu. Následne budete môcť prejsť energetickou očistou cez vydymovanie, vykresľovanie, vydychovanie, vytrasenie, a pod. – pôjdeme spontánne podľa vašej potreby. Zámer je smerovať k celkovému uvoľneniu, očisteniu sa od toho, čo v nás ostáva zaseknuté z ťaživých emócií, situácií, ktoré si prežijeme, ale nepodarí sa nám ich správne spracovať. Zo stresu, náporu povinností, starostí, ktoré nesieme na svojich pleciach.
Aby sme mohli byť viac uvoľnení, láskaví, jednoduchí, prirodzene ľudskí k sebe samým, k blízkym, či bytostiam, ktorých denne stretáme, k prostrediu, k práci, či činnostiam, ktoré denne vykonávame.

Ocenenie sprevádzania vrátane prenájmu priestoru: 15 eur. (počet miest obmedzený na 10)

Prihlasovanie a bližšie informácie: katarinalevhart@gmail.com, 0908489933


Tanec prijatia – transformácia hnevu

Termín: 14. 10. 2022

Miesto: Mayura Bratislava

Sprevádza: Katka Miesler

Stretnutie je zamerané na celkové uvoľnenie a očistu cez tanec/pohyb a iné podporné techniky, napr. spojenie s vnútorným dieťaťom. Zameriame sa tiež bližšie na prácu s energiou hnevu v bezpečnom prostredí. Budeme sa učiť pracovať s hnevom cez element ohňa, ktorý má potenciál osvetľovať, hriať, vyživovať, ale aj ničiť. Ako s hnevom nakladať tak, aby nás negatívne nepodmieňoval, nedeštruoval náš život, vzťahy. Aby sme ho nemuseli potláčať, ale ani zneužívať, aby nás neovládal. Aby sme ho skôr dokázali transformovať v pozitívne kvality, ako je prijatie, trpezlivosť, úprimnosť/pravdivosť, rešpekt…

Ocenenie sprevádzania vrátane prenájmu priestoru: 20 eur. (počet miest obmedzený na 12)

Prihlasovanie a bližšie informácie: katarinalevhart@gmail.com alebo 0908 489 933