Kurzy

Relaxačný zvukový kúpeľ do svetla

Termín: 15.12. od 18.00 – 20.00

Miesto: Hagia Sofia – oáza pre telo i dušu, Bratislava

Doprajte si liečivý kúpeľ pre vaše energetické a fyzické telo, ktoré tiež uvoľní vašu myseľ a srdce. Začneme relaxáciou v ľahu s použitím zvukov hudobných nástrojov a hlasu. Následne sa budete môcť vizualizáciou, kreslením a spontánnym pohybom spojiť s vašim vnútorným dieťaťom a pomôcť mu sa znovuzrodiť vo svetle vášho prijatia. Dosýtiť ho – seba láskou, aby ste ju mali kapacitu dávať aj druhým ľuďom v každodennom živote. Aj keď má človek často krát pocit, že niet z čoho dávať, môžeme neustále túto kapacitu rozširovať, pretože všetci potrebujeme tak veľa lásky.
Max. počet miest: 10
Ocenenie sprevádzania: 15 eur (vrátane poplatku za prenájom).
Bližšie info a prihlasovanie: katarinalevhart@gmail.com, 0908489933


Bdelosť a súcit – meditačný kurz

Termín: 5. – 8.1. 2023

Miesto: Centrum Long Zaježová

Sprevádza: Roman Miesler

Môžete si tu zažiť a učiť sa rozvíjať praktické spojenie duchovna s bežným životom, získať nástroje ako žiť bdelšie a so súcitom v srdci. Slovami Romana rozvíjet jednoduché vědomí přítomnosti s lehkostí a uvolněností; utišovat mysl a zkoumat kým nejsme a čím jsme; odhalovat sebeklamy bránící nám žít zdravě a pravdivě; odhalovat vrozenou milující moudrost a soucit; bdělostí a soucitem navazovat upřímný vztah se sebou a světem; učit se, že všechno v živote je použitelné, všechno je cestou; zkoumat jaký je náš záměr – motivace, proč meditujeme a žijeme tak jak žijeme; vytvářet zdravý základ pro meditaci v každodennosti.

Viac informácií o kurze