Aktuálne

Ústranie v prírode v Zaježovej

@Julia Lakosil

Jednoduchosť prírody zjednodušuje aj spokojnosť. Keď sme dlhší čas v jednoduchom prostredí, potreby sa zjemňujú, pozornosť sa môže obrátiť viac do vnútra, kde v prepojení s prírodou nachádzame prirodzenú prirodzenosť, ktorej stačí že len je. Ako voda keď je vodou, zem zemou, vzduch vzduchom, oheň ohňom, strom stromom, skala skalou, pes psom, jeleň jeleňom, rieka riekou, dážď dažďom, hmla hmlou, slnko slnkom, oblaky oblakmi…. Tak aj človek môže byť človekom. Nemusí nič dosahovať, stať sa niekým, aby mal hodnotu, aby sa cítil spokojný. A takáto spokojnosť si nevyžaduje veľa, aby bola uspokojená. Potreby a nároky na život sa zjednodušia a prichádza dobrovoľná skromnosť. Z tohto dôvodu sme s mužom vytvorili ústranie v prírode. Miesto je stvorené pre hlboké retreaty, aj pre to, len tak byť v prírode osamote. Rozľahlé lesy, lúky so šírymi výhľadmi sú všade naokolo. Príroda Zaježovej je malebná ale divoká zároveň – pri prechádzkach nájdete divoké ovocné stromy a kríky, huby a bylinky. Ideálne miesto pre putovanie krajinami okolo nás aj v nás. Nezaťažení nepokojom, stresom, a povinnosťami vidíme jasne a presne aký je svet a aké jednoduché je to, čím sme práve teraz. Táto ľahkosť je darom tohto miesta, ktoré si potom môžete odniesť domov, do vzťahov, či do svojej praxe. Nech je to k prospechu všetkých….

Viac informácií o ústraní v prírode

Ponorte sa do tmy, uvoľnil sa nám termín v tme 10. – 17.2.

V období, keď sú kratšie dni, prirodzene obraciame pozornosť do vnútra a hľadáme svetlo v sebe. Tma je na ideálna práve v tomto období, kedy je to prirodzené. Keďže v tme nemusíme nič vyložene „robiť“, ale stačí uvoľnene „byť“, môžeme sa tak na chvíľu oslobodiť od neustáleho tlaku, ktorý pociťujeme bežne v každodennom živote. Nutkanie stále niečo robiť, dosahovať, pracovať, postarať sa o rodinu, od rána, do večera, taktiež duchovne rásť, mať nové zážitky, je bežná realita človeka. Stres vytvára pocit, že nič nestíhame, že nemáme čas a priestor na seba. V tme sa dá uvoľniť od tohto typu stresu, prežiť spomalenie času. Čas sa zmršťuje, rozťahuje, niekedy je ho zrazu toľko veľa, že sa môžeme len tak váľať na posteli, spať koľko potrebujeme, premýšľať o veciach, meditovať, len tak byť v tichu, dokonca sa dostavuje aj nuda, čo už väčšina z nás v dospelosti nezažíva. Ak si to človek naozaj dovolí, môže v tme úplne pustiť akékoľvek snaženie sa o niečo, dosiahnutie výsledku, nasledovanie istého plánu, čo bude v tme robiť, koľko bude cvičiť, meditovať, čo chce prežiť atď. Tma môže do nášho života vniesť veľkú jednoduchosť. Môžeme v nej totiž vidieť, koľko zbytočností denne robíme a ak sa po návrate z tmy nenechámu opäť úplne pohltiť, môžeme výrazne preladiť naše hodnoty v živote. Na to, aby sme boli spokojní, nemusíme nič dosahovať. Zdroj spokojnosti je v nás, len sa potrebujeme naučiť do nej uvoľniť. Ak potrebujete trochu spočinúť a nič nerobiť na pár dní, skúste našu tmu, máme posledné voľné termíny do konca roka práve v období Slnovratu. Viac info: 0908489933, info@centrumlong.sk

Viac informácií o ústraní v tme Rezervovať pobyt v ústraní v tme

Bdelosť a súcit – meditačný kurz 5. – 8.1. 2023 Zaježová

Môžete si tu zažiť a učiť sa rozvíjať praktické spojenie duchovna s bežným životom, získať nástroje ako žiť bdelšie a so súcitom v srdci. Slovami Romana rozvíjet jednoduché vědomí přítomnosti s lehkostí a uvolněností; utišovat mysl a zkoumat kým nejsme a čím jsme; odhalovat sebeklamy bránící nám žít zdravě a pravdivě; odhalovat vrozenou milující moudrost a soucit; bdělostí a soucitem navazovat upřímný vztah se sebou a světem; učit se, že všechno v živote je použitelné, všechno je cestou; zkoumat jaký je náš záměr – motivace, proč meditujeme a žijeme tak jak žijeme; vytvářet zdravý základ pro meditaci v každodennosti.

Viac informácií o kurze

Individuálne práce s energetickou očistou s Katkou Miesler v Bratislave

Momentálne bývam veľkú časť mesiaca v Bratislave s dcérou, ktorá tu študuje. Pre tých, ktorí by potrebovali podporu ponúkam osobné individuálne stretnutia s energetickou očistou.
Môj sprievod spočíva vo vytvorení bezpečného priestoru, ktorý má svoj postupný proces smerom k vášmu zámeru, vašej aktuálnej potrebe (s čím potrebujete pracovať). Formou vnútornej cesty, kedy sa týmto procesom navigujete cez mentálne obrazy, pocity, emócie, jednoduché rituály, či iné techniky, ktoré vám pomáhajú uvoľniť a očistiť sa, spojiť sa s vašim vnútorným dieťaťom/mladšou časťou vás samých a jeho potrebami.

Viac informácií o kurze

Podporte spolu s nami aktivity Nadácie Dhammadipa

Cílem Ctihodného Dhamadipy je pomáhat – jeho světová turné předávají Buddhovo poselství trpícím. Po obdobném angažmá v indickém Sakarwadi se Ctihodný rozhodl založit ve své domovské zemi, v České republice, Nadaci Dhammadipa, která by kromě dalších aktivit, vybudovala duchovní centrum Santa Vana. Shanta Vana, „Utišený les“ je středisko určené pro všechny duchovní směry a pro buddhistické skupiny všech tradic – v duchu teze „je jen jeden buddhismus“.

Shanta Vana se nachází v malebné a chráněné oblasti Český ráj.

Podporte dobudovanie tohto centra aby sme pomohli vytvoriť útočište pre nás a iné bytosti.

Ako môžete pomôcť