Aktuálne

Ústranie v tme

Do konca roka ostáva pár voľných termínov: 27.11 – 4.12. a 6. – 12.13. Ak vás to osloví, odporúčame rezervovať si miesto čo najskôr. Bližšie informácie na: 0908489933, info@centrumlong.sk alebo na linku nižšie. Tma je veľmi účinný nástroj, ktorý môže zásadne transformovať váš život v oblastiach, ktoré potrebujete výrazne posunúť. Podporuje prirodzenú meditáciu, prácu s mysľou, rozvíja sebapznanie a odhaľuje vrodenú múdrosť. Pomáha človeku žiť zdravšie a vedomejšie v každodennom živote. V tme si môže každý pohľadať a nájsť to, čo potrebuje pre seba, bez ohľadu na vek, skúsenosti, pohlavie, náboženskú a spoločenskú orientáciu.

Rezervovať pobyt v ústraní Viac informácií o pobyte v tme

Príprava na smrť 2- meditačný, sebapoznávací seminár

13. – 15.12. 

Sprevádzajú Roman a Katarína Mieslerovi

Intenzívny seminár ponúka techniky meditácie, sebapoznania, očisty, uvoľnenia pre prípravu na smrť. Je to voľné pokračovanie Prípravy na smrť 1, je možné ho aboslvovať aj nezávisle na prvom. Seminár je inšpiráciou pre prácu s touto témou v každodennom živote. Budeme sa dotýkať témy smrti z rôznych uhlov pohľadu, dostanete účinné nástroje, s ktorými môžeme pracovať denne. 

Viac informácií
Informácie o všetkých pripravovaných seminároch