Zrkadlenie – retreat pre rodičov/partnerov

Termín: 11. – 14.4. 2024

Sprevádzajú: Katka a Roman Mieslerovi

Miesto: Centrum Long Zaježová

Ponúkame priestor rodičom/partnerom, bývalým partnerom, ktorí máte spolu deti alebo partnerom bez detí. Či už prídete spolu v páre, alebo samostatne. Doprajte si priestor pre vnútorný posun, ktorý môže pomôcť aj k vonkajšej zmene vo vašich vzťahoch v rodine, v partnerstve. Nemusíte mať rodinu, či byť aktuálne vo vzťahu, stačí záujem o tento typ vnútornej práce. Ak cítite nespokojnosť, bezmoc, frustráciu, že sa točíte v začarovanom kruhu… či potrebujete podporu, priestor pre ponor do vnútra. V malebnej prírode, v bezpečnom a podpornom prostredí.

Retreat bude prebiehať v dvoch rovinách:

  • práca s mysľou skrze meditačné techniky vychádzajúce z buddhistickej filozofie – Túto časť bude viesť Roman a prakticky bude zameraná na rozvíjanie schopnosti utíšenia a všímavosti v prítomnosti. Ďalej na rozvíjanie štyroch nezmerných kvalít – milujúcej láskyplnosti, súcitu, radosti a nestrannosti/vyrovnanosti. Obzvlášť pre rodičov sú tieto kvality prirodzené vo vzťahu k deťom, no sú vrodené nám všetkým. Akurát sme si zvykli viac sa stotožňovať s negatívnymi emóciami a z nevedomosti vytvárame utrpenie v našich životoch. Ak si však prajeme vnášať do našich vzťahov pokoj, je potrebné zámerne rozširovať kapacitu týchto cnostných kvalít, aby sa postupne stávali viac nezmerné. Čo smeruje tiež k väčšej spokojnosti.
  • psychologicko – energetická práca – Túto časť bude viesť Katka a prakticky bude zameraná najmä na techniku zrkadlenia, ktorá pomáha zdravšie pracovať s emóciami, aby neboli deštruktívne. Zrkadlenie pracuje s náhľadom, že ak sa nás niečo vo vzťahu s blízkymi dotýka, zrkadlí to naše nespracované veci z minulosti, zranenia, bloky, programy z rodiny, rodinné záťaže, nenaplnené základné fyzické a citové potreby. Takto nám vlastne život skrze našich blízkych pomáha, aby sme vedeli nájsť cestu k sebe samým, k zmiereniu. Budete sa učiť ako jednoducho a účinne uvoľňovať bloky, liečiť zranenia, dosycovať nenaplnené potreby. Ako preprogramovať vzorce, ktoré už neslúžia. Ako rozvíjať rešpekt a úprimnosť skrze nachádzanie zdravých hraníc. Budeme tiež hovoriť o tom, ako pracovať s pocitom viny, či už seba obviňovania alebo obviňovania iných.
  • Našim spoločným zámerom je naučiť vás techniky, ktoré sú ľahko použiteľné v každodennom živote, s ohľadom na všetky povinnosti, ktoré máte v rámci rodiny a práce. Aby ste postupne krok za krokom mohli vidieť viditeľné zmeny vo vašom živote.

Retreat bude prebiehať v bezpečnom a podpornom prostredí pod vedením skúsených sprievodcov. Počet miest je obmedzený na 12. Začína sa vo štvrtok večerou a končí v nedeľu obedom.

Poplatok: 150 € (ubytovanie, vegetariánska strava a ocenenie sprievodcov za vedenie)

Sprevádzať vás bude: Katka Miesler a Roman Miesler

Prihlasovanie a bližšie informácie: prihlásiť sa môžete zaslaním adresy a telefónneho čísla na: info@centrumlong.sk, 0908489933