Pobyt v tme, Ústranie v tme, Terapia tmou

pobyt v tme

Bližšie informácie o terapii tmou

Rôzne typy pobytov v tme

Sprevádzanie

Cenník pobytu v tme

Rezervácia pobytu v tme


V Centre Long môžete absolvovať pobyt v tme, ústranie v tme, či absolvovať terapiu tmou.  Pobyty v tme robíme nepretržite od roku 2013, čím máme 10 ročné skúsenosti aj v sprevádzaní druhých ale hlavne z našich ústraní v tme, ktoré minimálne raz ročne absolvujeme.

Tma je veľmi účinný a silný nástroj, ktorý môže zásadne transformovať váš život v oblastiach, kde by ste bežne dosiahli podobný efekt oveľa náročnejšie. Tma podporuje prirodzenú meditáciu, uvoľnené spočívanie. Môžete sa viac spoznať, pracovať s vašou mysľou, odhaľovať vrodenú múdrosť. Zrelaxovať a uvoľniť telo, myseľ, pracovať bezpečne s emóciami, očisťovať minulosť, prehĺbiť pochopenie, zmierenie. Terapia tmou pomáha človeku žiť zdravšie a vedomejšie v každodennom živote. V tme môže každý hľadať a nachádzať čo potrebuje. Bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženskú orientáciu, životný štýl a predchádzajúce skúsenosti.

Domček pre pobyt v tme je úplne izolovaný od svetla a poskytuje dva samostatné priestory, kde môžu absolvovať pobyt v jednom termíne 2 osoby paralelne, ale zároveň plne individuálne.

Katedra psychológie FF OU v Ostrave nás oslovili a poprosili o účasť na výskume, ktorý sa zaoberá vplyvom terapie tmou na spánok a vybrané psychologické aspekty. AK by ste mali záujem podeliť sa o vaše skúsenosti, tu sa môžete dozvedieť ako by ste sa mohli zapojiť. Viac info o prieskume.


Bližšie informácie

O čom je pobyt v tme

Na základe našich skúseností, odporúčame začať s dĺžkou minimálne týždeň – ideálne 8 dní (7 nocí).  Tma pracuje postupne. Potrebujete v nej stráviť istý čas, aby ste mali možnosť dostať sa hlbšie do seba. Nedá sa to urýchliť.

Ak sa nedohodneme inak, do ústrania nastupujete v 1. deň okolo obeda, medzi 12.30 – 13.00 hod. V posledný deň  sa končí doobeda, s odchodom v čase obeda.

Ak sa rozhodnete pre pobyt v tme, odporúčame skúmať vašu motiváciu a prípraviť sa dostatočne predtým, ako vstúpite do tmy.

 • Sledujte, čo pre vás znamená tma, samota a chuť ponoriť sa do seba.
 • Sledujte svoj skutočný zámer, choďte do tmy iba ak vás to naozaj pritiahne. Pobyt v tme by ste nemali absolvovať preto, že chcete napríklad niekomu niečo dokázať, alebo že vám dal niekto pobyt ako darček, pokiaľ to nebolo vaše prianie.
 • Zmyslom aj motiváciou pre vaše ústranie v tme by malo byť najmä sebapoznanie – najprv v rovine osobnosti a psychiky, potom aj v duchovnej rovine.
 • Najlepšie sa pripravíte, ak sa začnete už pred samotným pobytom otvárať chuti poznať pravdu o sebe,  o vašom vzťahu k druhým a k svetu, otvárať sa vašim strachov, obavám, neistote…

Odporúčania k samotnému pobytu a odpovede na najčastejšie kladené otázky:

 • Ak sa pýtate, či môže byť táto technika nebezpečná, niet sa čoho obávať. Tým, že vstupujete do tmy dobrovoľne a väčšinu času trávite o samote, otvorí sa vám len toľko, koľko ste schopní uniesť. V tme stretnete a uvidíte len samých seba, svoju myseľ, obsahy vnútra. A prečo by ste sa mali báť samých seba?
 • Môže sa stať, že vás v určitých momentoch prepadne strach, panika, úzkosť, smútok, podráždenosť, slabosť, nuda. Sú to prirodzené procesy a dobré momenty vášho ústrania, kedy môžete jasnejšie uvidieť pravdu o sebe, viac pochopiť seba, vaše sklony, od mnohého sa oslobodiť a uvoľniť sa tak hlbšie.
 • Je dobré vedieť, že sme počas pobytu k dispozícii ako sprievodcovia. Preto, ak by ste si nevedeli s niečím dať rady, môžete sa na nás obrátiť v čase, keď za vami prídeme s jedlom.
 • Samozrejme, v prípade najväčšej núdze si vždy môžete zasvietiť v domčeku svetlo, prípadne môžete kedykoľvek vyjsť von – dvere si môžete odomknúť  a zamknúť zvnútra. Ústranie je dobrovoľné od začiatku, do konca.
 • Pobyt v tme tiež vrelo odporúčame partnerom. U nás môžete ísť do tmy iba samostatne, nie spolu. Máme dva priestory, kedy môžete naraz, ale každý samostatne absolvovať pobyt v rovnakom termíne. Môže to byť prospešné nielen pre vás osobne, ale aj pre váš vzťah.
 • Ak máte fyzické a psychické problémy, užívate lieky, je nutné to s nami vopred konzultovať.
 • Ak trpíte fóbiou, panickými a úzkostnými stavmi, dajte nám dopredu vedieť.

Účinok a potenciál terapie tmou

Hľadanie pravdy 
V ľudskej povahe je prirodzené hľadanie niečoho viac, niečoho lepšieho, plnšieho či pravdivejšieho. Preto hľadáme pravdu. Spočiatku sú to väčšinou pravdy s malým „p“ – pravdy o našej osobnosti, povahe, filozofii, svetonázore, náboženstve, vede, politike, či práci. Keď dôjdeme po hranicu, kde vidíme, že tieto „malé“ pravdy sú neúplné, obmedzujúce, začneme hľadať pravdu s veľkým „P“ – snažíme sa vidieť veci, situácie, seba a druhých tak, ako v skutočnosti sú. Práve v ústraní v tme je možné vidieť s veľkou presnosťou túto pravdu s veľkým „P“.

Smrť na nečisto
Vstúpiť do ústrania v tme je ako prežiť si vlastnú smrť nanečisto. Zatvoríte dvere a pochopíte citát z cintorína: „Okamih a zabudneš na všetko, okamih a všetci zabudnú na teba.“ Uvedomíte si, že ste tu a svet tam niekde beží sám sebou a bez vás rovnako dobre, ako s vami predtým. Súfijský učiteľ Džalaluddin Rumi píše: „Ak plače srdce v temnote svojej cely pre to, čo stratilo, jasá Duch tým, čo našiel.“ Potom sa vám ukáže cesta tmou, ktorá je vašim prítomným stavom a hlbšie aj cieľom. To vyjadruje presne stredoveký Majster Eckhart: „Nič nemať, nič nechcieť, nič nevedieť…“ Zo sveta nič nemáme, len spomienky, ktoré tiež odpadnú s prijatím a súcitom a tak vyvstane aj to “nič nevedieť“. A keď nič neviem, neviem ani čo chcieť.

Prínos pobytu v tme 
V tme môže prísť vízia. Či už vo forme pochopenia, rekapitulácie a zdravého spracovania vášho doterajšieho života, zážitky svetla, aj poznanie toho, kým naozaj ste. Najlepší spôsob, ako do tmy správne vstúpiť je nič neočakávať, mať dôveru v prirodzenú múdrosť. Keď prestanete na chvíľu myseľ nezdravo zamestnávať, vaše prirodzené zdravie a múdrosť sa prejavia samé od seba. A tak aj keď sa zdá, že vstupujete do tajuplného a neznámeho sveta, nakoniec zistíte, že ste sami sebe bližšie než „doma“. Myseľ môže premietať váš život do zaujímavých detailov. Ako film sa odohrávajú situácie, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť, pochopenie, odpustenie a súcit.
 
V tme vám odpadne vonkajší zrak a s tým aj koncept priestoru, ani neviete kde vaša myseľ začína a kde končí. Ostane len nekonečná temnota. Kontakt s vonkajším zvukom sa tiež do veľkej miery stlmí, strácate tým oporu v čase. A tak v neohraničenom bezčasovom priestore ste sami so sebou a s tým, čo vám premieta vaša myseľ. Stierajú sa rozdiely medzi tým, čo je „tam vonku a čo vo vás“, či spíte alebo nie, či vás vie niečo „vyrušiť“, alebo sa stávate jediným rozptýlením, či zdrojom poznania vy sami sebe….
 
Výraznou časťou tmy môže byť aj nuda, ktorá je známkou, že odpadá vonkajšia zábava a začínate sa „prelaďovať“ na váš vnútorný svet. Nuda je nesmierne dôležitá, je totiž jedinou ochranou pred sebapotvrdzovaním, že ste tým, či oným…
 
Skúsenosť tmy sa ukazuje ako poklad, ktorý si vo forme určitej životnej múdrosti alebo vhľadu prenášate do ďalšieho života. Kus tmy si potom so sebou odnesiete aj do svetla, cítite ju ako miesto pokoja a hĺbky vo vás.

Tma ako prostriedok poznávania v rôznych kultúrach a duchovných smeroch
Tma sa ako prostriedok poznávania používala a stále používa v mnohých kultúrach, duchovných smeroch. Napríklad Sv. Ján od Kríža vyzdvihoval temnotu ako miesto poníženia duše tak, aby v nej mohlo pôsobiť Božské svetlo. Temnotu svojej cely milovali aj mnohí púštni otcovia z prvotnej kresťanskej cirkvi. Niektorí indickí jogíni sa v odľahlých jaskyniach Himalájí nechávajú zamurovať do tmy takmer na rok. Tmu dodnes používajú aj juhoamerickí indiáni ako súčasť výcviku kuranderos (šamanov). Do ústrania v tme odchádzajú aj adepti nebuddhistického pôvodného náboženstva Tibetu – Bönu. Výborne prepracovaný systém práce v tme nájdeme tiež v buddhistických náukách Dzogčenu.

Aj vy môžete s odvahou nasledovať tých, čo si procesom v tme už prešli. Môžete tak uvidieť seba a svoj svet novým pohľadom.

Strava v tme

V rámci pobytu v tme vám zabezpečujeme jednoduchú vegetariánsku stravu počas celého pobytu. Pripravujeme  a varíme čerstvé a ľahké jedlo každý deň v primeranom množstve. Istý podiel zeleniny dopestujeme vo vlastnej záhrade. Bylinky na čaj zbierame z nášho pozemku, blízkej prírody a sušíme na používanie do celého roka.

 • Jedlo na raňajky máte neustále po ruke v domčeku. K dispozícii sú műsli a jablká, ktoré vám doplníme v prípade spotreby.
 • Ďalej vám donesieme varené jedlo so šalátom a čajom každý deň. Sprievodca vám jedlo donesie v nádobách naraz 1-krát za deň, v čase medzi 10.00 – 16.00 hod. Rozpätie je preto tak veľké, aby sa človek v tme nefixoval na čas a zároveň sprievodcovi uľahčuje plánovanie denného harmonogramu. Sprievodca najprv zaklope na dvere a počká na pokyn či môže vstúpiť. Keď prejdete do obytnej miestnosti a zakryjete si oči, až potom citlivo vstúpi do domčeku, aby vpustil čo najmenej svetla. Sprievodca vám položí jedlo na dohodnuté miesto, vezme špinavý riad, ak je potrebné, aj poupratuje. Následne vám dá ešte priestor na zdieľanie, kde vás môže podľa potreby sprevádzať vašim procesom.
 • Ak máte diéty z vážnych zdravotných dôvodov (bezlepková a bezmliečna, alergie a pod.) treba nám to nahlásiť dopredu. Ak je diéta príliš zložitá, je potrebné sa vopred dohodnúť. Máme ochotu vám vyjsť v ústrety, ale ak budú vaše nároky na stravu príliš zložité, môže to navýšiť cenu stravy.

Môžete si dať pobyt v tme aj bez stravy. Prosíme, aby ste ale túto možnosť s nami konzultovali dopredu. Neodporúčame totiž zvoliť si pôst/diétu v tme, ak je to vaše prvé ústranie, tiež ak ste pôst predtým neabsolvovali v bežných dňoch. Kombinácia tmy a pôstu je kombináciou dvoch silných techník a niekedy to môže byť kontraproduktívne. Závisí to od vášho zámeru, prečo chcete ísť do tmy. V prípade, že máte s pôstami skúsenosti a idete do tmy, aby ste si pôst uľahčili, tak je to v poriadku. Ak je však vašou prioritou tma a vnútorná práca, z našej skúsenosti je v mnohých prípadoch lepšie to nekombinovať aj s pôstom. S pôstom sa pozornosť totiž viac sústredí najmä na fyzický detoxikačný proces a často krát človek nemá toľko energie na vnútornú prácu ako keď má podporu v strave. V tomto vnímame ako lepšiu strednú cestu – striedma, ľahká, vegetariánska, vyvážená strava dáva energiu do vnútornej práce. Konzultácia s nami vopred vám môže pomôcť sa správne rozhodnúť.

Viac o domčeku, v ktorom prebieha ústranie a čo si treba priniesť

Domček pre pobyt v tme stojí v rámci pozemku Centra Long v Zaježovej, na tichom mieste v prírode. Je určený len pre jednotlivcov na individuálne ústranie. 

V domčeku sú dva oddelené a kompletne samostatné priestory. Takto môžu ústranie v tme absolvovať naraz a samostatne dve osoby v jednom termíne (viď dom 1 a dom 2 v kalendári obsadenosti). Ak vidíte v kalendári obsadenosti rezerváciu len pre jeden dom (napr. dom 1), k dispozícii máte ešte druhý domček (dom 2). Ak si nie ste istí voľným termínom, stačí nám napísať a poradíme vám.

Vnútorný priestor každého domčeku je rozdelený na dve časti:

Úžitkovú časť – obsahuje chodbičku, sprchový kút, umývadlo a splachovacie WC.

Obytnú časť – miestnosť s posteľou, kreslom, políčkou a voľným priestorom, napr. pre jogové a iné telesné cvičenia, meditáciu.

Prirodzená cirkulácia vzduchu je zabezpečená pomocou ventilačných otvorov.

Materiál a vykurovanie

 • Domček má drevenú konštrukciu a je izolovaný prírodnými materiálmi.
 • Vykurovanie zaisťuje sálavý elektrický panel, ktorý je regulovateľný podľa potreby.

Osvetlenie a tma

 • Vnútrajšok je plne izolovaný od svetla, z veľkej časti aj od zvukov, čím je umožnený hlbší kontakt so sebou.
 • Svietidlá sú k dispozícii a používajú sa na začiatok pobytu pre oboznámenie sa s priestorom, usporiadanie osobných vecí a koniec pobytu pre plynulý prechod do svetla, aby si vaše oči postupne privykli na svetlo. Každý má samozrejme možnosť použiť svetlá aj počas pobytu, treba si ale uvedomiť, že rozsvietením svetla v priebehu pobytu v tme sa proces a jeho potenciál a charakter menia. Ak ste sa rozhodli ísť do tmy, je dobré ostať v tme po celý čas.

Vybavenie domčeka

 • V domčeku je k dispozícii vankúš a paplón s posteľnou bielizňou, deka, karimatka, meditačný vankúš na sedenie, príbor a nádoby na jedenie a pitie.

Čo si treba doniesť

 • Pohodlné aj teplé oblečenie podľa vlastného uváženia, stačí pár kusov aj na prezlečenie.
 • vlastný uterák

Môžete si tiež doniesť, ale nie je to nevyhnutné:

 • zápisník a kancelársku sponku (ak by ste si chceli zapisovať, je dobré mať aj sponku, aby ste našli miesto, kde ste naposledy skončili s písaním)
 • papier a pastelky na kreslenie
 • slnečné okuliare – ak máte citlivejšie oči, môžete po skončení pobytu pri vychádzaní z tmy použiť slnečné okuliare. Bez okuliarov je však zážitok prechodu do svetla autentickejší.

Odporúčame nebrať si so sebou žiadnu elektroniku a hudobné nástroje!

Počas celého pobytu by ste mali mať vypnutý mobil, preto je dobré, keď si pri odchode do ústrania vybavíte potrebné veci. Neodporúčame vám brať si žiadne hudobné nástroje, prehrávače a iné formy zvukových podnetov. Odporúčame čo najjednoduchší prístup k práci s tmou.

História vzniku pobytu v tme na Slovensku

Keď prišiel Roman z jeho prvého pobytu v tme, ktorý absolvoval v roku 2012 v Čechách, oznámil mi, že chce podobnú chatku postaviť v Zaježovej v rámci Vzdelávacieho centra Zaježová, kde sme v tom čase obaja pracovali. V tme si „spomenul“, že túto metódu pozná. Akoby si spomenul na hlbšiu minulosť a vnímal, že by bolo dobré v tom pokračovať a poskytnúť takýto priestor ľuďom na Slovensku. V tej dobe ešte žiadny domček na pobyt v tme na Slovensku nebol a znelo mi to ako hudba budúcnosti. A ako to už býva, keď človek robí to, čo mu dáva zmysel a je to zmysluplné aj pre druhých, vytvorí sa správny prúd podpory. Ani nevieme odkiaľ, zrazu sa zjavil Julo, ktorý sa Romanovi ponúkol, že domček postaví dobrovoľne bez nároku na honorár. Páčil sa mu projekt tmy a tiež si chcel vyskúšať postavenie stavby, aby získal zručnosti. Bol to taký domáci kutil, ktorý mal náradia od výmyslu sveta a veľmi ho to bavilo, ale nemal sa moc kde realizovať. A tak s jeho pracovnou pomocou, finančnou podporou od mnohých darcov, najmä Bhante Dhammadipu a samozrejme s veľkou podporu neziskovej organizácie CEEV Živica prvý domček na tmu na Slovensku stál asi za cca. mesiac. Od konca roku 2013 sme začali s prvými pobytmi v tme. Roman v priebehu tých rokov vybudoval druhý slamenno hlinený domček s pomocou maličkej alternatívnej firmičky a finančnou dotáciou CEEV Živica.

Pred pandémiou sme sa rozhodli osamostatniť a presunúť sa k nám domov, kde vznikla vízia Centrum Long Zaježová a tak sme postavili z našich úspor ďalšie dva priestory na pobyty v tme, aby sme mohli pokračovať. A pokračujeme dodnes v takmer dennodennej celoročnej prevádzke.

Prešli sme veľkých učením pomocou tejto metódy, keďže pobyt v tme sami každoročne absolvujeme. Prešli sme veľkým výcvikom v podpore sprevádzania ľudí v ich pobytoch v tme. Vnímame, že sprevádzanie v tme má svoju významnú hodnotu.


Rôzne typy pobytov v tme

Ponúkame pre inšpiráciu možnosti, ktoré poskytuje pobyt v tme v jeho nadstavbových variantoch:

 • Meditačné ústranie v tme
 • Terapia tmou
 • Detoxikačný pobyt v tme
 • Pobyt v tme pre partnerov
 • Kombinácia pobytu v tme s ústraním v prírode

Meditačné ústranie v tme

Meditačný zásed/retreat v tme je vhodný po absolvovaní aspoň jedného bežného pobytu v tme so sprevádzaním. Potom môžeme nastaviť váš meditačný retreat podľa vašich osobných, preferencií, skúseností a prípadne ak máte vlastnú meditačnú prax, tak podľa nej. Súčasťou meditačného ústrania v tme je inštruktáž k praxi, konzultácie, techniky a celková orientácia pobytu. Prispôsobujeme sa samozrejme vašej aktuálnej situácii a potenciálu. Hlavné okruhy praxe sú utišovanie, láskavosť a súcit, prečisťovanie a skúmanie kým sme.

Terapia tmou

Tma má terapeutický charakter, obzvlášť ak je podporená sprevádzaním skúseným sprievodcom. Má potenciál pracovať s blokmi, zraneniami, traumami, fóbiou, úzkosťami, panickými atakmi, depresiou, poruchami príjmu potravy, závislosťou, nespavosťou, obsesivitou, a pod. Je vhodné dopredu komunikovať problém so sprievodcami. Ak si nie ste istí, či je pre vás terapia tmou vhodná, môžete si s nami dohodnúť telefonickú konzultáciu, alebo osobné stretnutie.

Detoxikačný pobyt v tme

Tento pobyt odporúčame až po absolvovaní aspoň jedného bežného pobytu v tme s jedlom. Tma je sama o sebe silná technika a je dobré si ju zažiť po 1. krát na čisto. Ak sa rozhodnete spojiť svoj pobyt s diétou, je dobré dopredu nahlásiť ako si pobyt predstavujete, ako si prajete nastaviť diétu/pôst podľa vlastných metód, na ktoré ste zvyknutí, alebo ktoré si prajete vyskúšať a akú podporu od nás pri tom potrebujete. Je dobré potom počítať s tým, že tento typ pobytu sťahuje pozornosť viac k detoxikácii tela. Môžete tiež využiť našu podporu v sprevádzaní.

Pobyt v tme pre partnerov

Ak cítite, že by ste radi urobili niečo pre váš vzťah, či už máte problémy, alebo len potrebujete hlbší spoločný prežitok a skúsenosti, ktoré by vás viac prepojili, môžete ísť do tmy naraz so svojím partnerom / partnerkou. U nás je to možné tak, že ste paralelne v tme, ale každý sám vo svojom priestore bez možnosti fyzického kontaktu. Tento typ pobytu odporúčame so sprevádzaním, obzvlášť ak si prajete riešiť problémy vo vzťahu. Tma môže byť doslova ako párová terapia, ktorá ale neprebieha spoločne. Prebieha osobitne, kde každý pracuje so sebou, vo vlastnom vnútri, ale zároveň spolu naraz v tme. Ak si zvolíte sprevádzanie, pred vstupom do tme prebehne úvodný spoločný rozhovor. Následne vás účinných sprevádzaním skrze naše skúsenosti nielen v partnerstve budeme podporovať plynule a spontánne podľa vašej kapacity a zámeru. V tme sa veľmi dobre sa pracuje s náhľadom zrkadlenia. Kedy chápete, že nemusíte vôbec s partnerom komunikovať, aby sa vaše problémy posunuli a riešili. Pretože ak pochopíte, kde je problém vo vás, ak ste schopní prečistiť a uvoľniť vo vás to, čo vytvára nespokojnosť, zvedomiť zvyky a programy, ktoré ubližujú, mení sa aj pohľad na partnera. Nespokojnosť sa môže zmeniť v chuť so sebou pracovať tak, aby sme boli viac uvoľnení a láskaví vo vzťahu. Pobyt prináša do partnerstva obnovenie rovnováhy, reštart srdca – prehĺbenie láskavosti, vzájomného pochopenia, tolerancie, rešpektu, trpezlivosti. Spoločná skúsenosť obohatí váš partnerský život, ale zároveň aj váš vzťah k sebe samým, čo je základ pre akýkoľvek vzťah. Dokázať dať druhému a sebe slobodu, ale zároveň prijímať zodpovednosť za spoločný život, v rešpekte voči odlišnostiam, je veľká dovednosť. Tma môže byť veľmi účinnou metódou ako túto dovednosť kultivovať smerom ktorým si prajete.

Kombinácia pobytu v tme s ústraním v prírode

Kombinácia pobytu v tme s ústraním v prírode je tiež veľmi vhodná a dá sa robiť troma spôsobmi. Buď môžete prísť na jeden až viac dní do ústrania v prírode pred pobytom v tme, aby ste sa viac pripravili, upokojili, stíšili, a potom vstúpite do tmy na počet dní, koľko cítite, že potrebujete a zvládnete. Alebo môžete po skončení pobytu v tme ostať na ústraní v prírode, aby ste mali čas na integráciu po tme, a postupne sa preladili na každodenný život. Alebo ideálne prídete aj pred pobytom v tme, a tiež ostanete po pobyte v tme na ústraní v prírode.


Sprevádzanie

Počas vášho pobytu v tme vás môžeme sprevádzať – Roman a Katka. Obaja robíme sprievodcov od roku 2013. Taktiež od roku 2012 sami každoročne absolvujeme pobyt v tme na minimálne 8 – 14 dní.

Sprevádzanie zahŕňa zdieľanie, konzultácie k vašim témam, priame účinné techniky ako podporu vo vašom procese. Nielen v ťažkých okamihoch, ale aj keď sa cítite dobre. Sprievodca vám môže pomôcť uvedomiť si a hlbšie pochopiť procesy, ktoré sa vo vás odohrávajú. Niekedy stačí vaše myšlienky vysloviť nahlas a pochopenie vám príde od seba, niekedy zdieľame odporúčania vychádzajúce z našej skúsenosti, o ktoré sa môžete oprieť.

Sprievodca za vami príde jeden krát do dňa a zároveň vám donesie jedlo. V tomto čase sa môžete rozhodnúť pre sprevádzanie. Ak ho nepotrebujete, tak stačí keď nám poviete, že ste v poriadku a my odchádzame. Ak sa rozhodnete pre sprevádzanie, začnete sa s nami rozprávať a my ostávame dokým nás potrebujete. V prípade, že nechcete počas pobytu jedlo, aj tak prichádzame raz denne sa opýtať či ste v poriadku a tam to prebieha rovnako, buď si sprevádzanie vypýtate alebo nie.

Ústranie môžete absolvovať aj bez sprevádzania, je dobré to spomenúť v prihlasovacom fomulári, že nebudete chcieť sprevádzanie.

Viac o sprievodcoch a ich skúsenostiacho Romanovi, o Katke

Chcete sa niečo opýtať? info@centrumlong.sk, 0908 489 933


Fotogaléria