• Dream Yoga – Joga snov, intenzívny retreat s Čamtrul Rinpočhe

  Toto ústranie bude o získaní skúsenosti s tým, aký je v skutočnosti sen a ako môžeme premeniť, transformovať naše sny. Čamtrul Rinpočhe vysvetlí ako sa môžeme naučiť kontrolovať naše sny a používať ich ako cestu. Tiež preberie stav snov ako jeden zo šiestich stavov vedomia. Rinpočhe učí hlbokým a presným spôsobom. V nedeľu poobede Rinpočhe predá Zmocnenie k Sto najvyšších božstiev troch kájí pochádzajúce od Guru Padmasambhavu, ktoré objavil Terton Longsal Ňingpo. Pre tých, ktorí si budú priať obdržať toto zmocnenie od Čhamtrul Rinpočhe je potrebné splniť tieto tri záväzky:1. udržiavať sľuby útočišťa po celý život (V prípade záujmu môžete požiadať Rinpočhe o prijatie útočišťa);2. nezabiť žiadnu bytosť do konca života;3.…

 • Máte záujem o účasť na prieskume?

  Katedra psychológie FF OU v Ostrave nás oslovili a poprosili o účasť na výskume, ktorý sa zaoberá vplyvom terapie tmou na spánok a vybrané psychologické aspekty. AK by ste mali záujem podeliť sa o vaše skúsenosti, tu sa môžete dozvedieť ako by ste sa mohli zapojiť. Výskum je vedený p. doktorom Marekom Malůšom, ktorý je zakladajúcim a hlavným výskumníkom pobytov v tme v Česku. Stále je však čo skúmať a objavovať, preto nás tentokrát zaujíma najmä prepojenie terapie tmou a spánku. V tejto oblasti zatiaľ neexistujú žiadne výskumy, preto je vo svojej podstate výnimočný. O to viac by sme boli radi, keby zvážite svoje zapojenie sa a prispejete tak možno…

 • Meditační kurz Přijetí

  Termín: 7. – 10.3. 2024 Miesto: Centrum Long Zaježová Sprevádzajú: Roman Miesler Postoj, že se světem, druhými lidmi a hlavně s nám není něco v pořádku je v nás silně zakořeněn. Pomáhá nám ale opravdu být lepšími a cítit se v životě lépe? Když jsme hnáni frustrací, vztekem, nebo kontinuálním podrážděním – může tento motor našeho života vést ke skutečnému dobru? Asi největším paradoxem života je, že když sebe a svět přijmeme, teprve tehdy se můžeme my, i svět změnit. A o tom bude kurz. Na kurze budete praktikovat meditační techniky a dostanete výklad dle náhledu Dharmy, které vám můžou pomoct: – Nebát se podívat na svůj život a sebe…

 • Retreat pre ženy – Sebaprijatie skrze zrkadlenie

  Termín: 2. – 4. 2. 2024 Sprevádza: Katka Miesler Miesto: Centrum Long Zaježová Doprajte si čas v lone prírody pre vaše vnútro – pre stíšenie, očistu, liečenie, dosycovanie. Dovoľte si poodstúpiť od vašich denných povinností v roliach matiek, partneriek, dcér, babičiek, pracovných povinností a plne sa ponoriť do seba. Retreat bude zameraný najmä na rozvinutie praktickej zručnosti v technike zrkadlenia – účinnému prostriedku k sebaprijatiu a zcelistveniu v rovine osobnosti, ale aj rozšíreniu kapacity láskavosti a múdrosti v duchovnom rozmere. Čo vedie tiež k prijatiu druhých a situácií, ktorým v živote čelíme. Zámerom retreatu je podporiť vašu dôveru, bdelosť a láskavosť v každodennom živote. V tomto smere budeme pracovať s vašimi individuálnymi…

 • Zrkadlenie – retreat pre rodičov/partnerov

  Termín: 11. – 14.4. 2024 Sprevádzajú: Katka a Roman Mieslerovi Miesto: Centrum Long Zaježová Ponúkame priestor rodičom/partnerom, bývalým partnerom, ktorí máte spolu deti alebo partnerom bez detí. Či už prídete spolu v páre, alebo samostatne. Doprajte si priestor pre vnútorný posun, ktorý môže pomôcť aj k vonkajšej zmene vo vašich vzťahoch v rodine, v partnerstve. Nemusíte mať rodinu, či byť aktuálne vo vzťahu, stačí záujem o tento typ vnútornej práce. Ak cítite nespokojnosť, bezmoc, frustráciu, že sa točíte v začarovanom kruhu… či potrebujete podporu, priestor pre ponor do vnútra. V malebnej prírode, v bezpečnom a podpornom prostredí. Retreat bude prebiehať v dvoch rovinách: Retreat bude prebiehať v bezpečnom a podpornom…

 • Retreat pre ženy – Rieka spokojnosti

  Termín: 1. – 4.8. Sprevádza: Katka Miesler Miesto: Centrum Long Zaježová Pozývame ženy ponoriť sa do vnútra a zároveň spoločne v spolupatričnosti kruhu žien. Doprajte si čas strávený v prírode pre seba a vypýtajte si ho od svojej rodiny ako zaslúžený darček. Aby ste sa mohli vrátiť domov viac uvoľnené, prečistené, dosýtené a spokojné. Čím ich môžete spätne obohatiť. Spokojnosť je pokoj, ktorý vyviera z vnútorného prijatia vecí tak, ako sú. A zároveň zo schopnosti postaviť sa čelom k životu a prijať zodpovednosť za to, čo sa nám v živote deje. Kedy chápeme, že držíme volant nášho života vo vlastných rukách. Pretože ako hovorieva často náš učiteľ: „Keď sme my v pohode,…

 • Bdělost a soucit – meditační kurz

  Termín: 2. – 7.7. 2023 Miesto: Centrum Long Zaježová Sprevádza: Roman Miesler „Udělej vše prospěšné, co můžeš s tím co máš, v čase, který je ti vyměřen, na místě kde právě jsi.“ Počas kurzu budeme vyváženě budovat tři pilíře každé správné duchovní praxe, a to cnost, všímavost a moudrost. Což jsou zároveň i předpoklady pro spokojený život prostoupený empatií, citlivostí a bdělou přítomností. Důraz bude na využitelnost metod práce s myslí pro běžný život laického praktikujícího. Zaměříme se na: Průběhu kurzu je laděný postupně. Od uvolňování, otevírání a utišování mysli i těla. Pak přejdeme i k dalším fázím více otevřeného uvědomování si všeho co zakoušíme, až k pokročilejším fázím zkoumání jestli je v nás přítomno něco, co nepodléhá výkyvům…