Retreat pre ženy – Rieka spokojnosti

Termín: 1. – 4.8.

Sprevádza: Katka Miesler

Miesto: Centrum Long Zaježová

Pozývame ženy ponoriť sa do vnútra a zároveň spoločne v spolupatričnosti kruhu žien. Doprajte si čas strávený v prírode pre seba a vypýtajte si ho od svojej rodiny ako zaslúžený darček. Aby ste sa mohli vrátiť domov viac uvoľnené, prečistené, dosýtené a spokojné. Čím ich môžete spätne obohatiť.

Spokojnosť je pokoj, ktorý vyviera z vnútorného prijatia vecí tak, ako sú. A zároveň zo schopnosti postaviť sa čelom k životu a prijať zodpovednosť za to, čo sa nám v živote deje. Kedy chápeme, že držíme volant nášho života vo vlastných rukách. Pretože ako hovorieva často náš učiteľ: „Keď sme my v pohode, všetko je v pohode.“

Budete môcť pracovať s tým, kde cítite nespokojnosť, čo vás trápi. Zvedomovať čo je za tým a čo potrebujete uvoľniť, aby sa odhalila prirodzená jednoduchá spokojnosť, ktoré je vo vnútri, je vám vrodená a nenájdete ju nikde von.
Budete pracovať s mysľou a emóciami skrze meditačné, psychologicko – energetické, očistné, liečivé a dosycovacie techniky. Spojíte sa viac s rôznymi esenciami vnútorného dieťaťa, jeho boliestkami, nenaplnenými potrebami, ale aj ich spontánnosťou. Budete veľa v prírode a pracovať aj skrze živly.
Prejdete očistným a liečivým obradom, ktorý vo vás rozžiari svetlo lásky.
Zažijete si zdieľanie, podporu, spolupatričnosť, smiech aj plač, prirodzene, v uvoľnení. Mnohé techniky, ktoré budeme používať sú použiteľné aj v bežnom živote. Podporujú pokoj, stabilitu, rovnováhu, utíšenie, súcit, zdravšie narábanie s negatívnymi emóciami.

Sprevádzať vás bude: Katka Miesler – https://centrumlong.sk/zivotopis-katka/

Poplatok: 150 € ( v cene je ubytovanie, vegetariánska strava a program)

Viac informácií a prihlášky: Je potrebné prihlásiť sa vopred zaslaním mena, adresy a tel.čísla na info@centrumlong.sk alebo 00421908489933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť zálohu. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.