Retreat pre ženy – Sebaprijatie skrze zrkadlenie

Termín: 2. – 4. 2. 2024

Sprevádza: Katka Miesler

Miesto: Centrum Long Zaježová

Doprajte si čas v lone prírody pre vaše vnútro – pre stíšenie, očistu, liečenie, dosycovanie. Dovoľte si poodstúpiť od vašich denných povinností v roliach matiek, partneriek, dcér, babičiek, pracovných povinností a plne sa ponoriť do seba.

Retreat bude zameraný najmä na rozvinutie praktickej zručnosti v technike zrkadlenia – účinnému prostriedku k sebaprijatiu a zcelistveniu v rovine osobnosti, ale aj rozšíreniu kapacity láskavosti a múdrosti v duchovnom rozmere. Čo vedie tiež k prijatiu druhých a situácií, ktorým v živote čelíme. Zámerom retreatu je podporiť vašu dôveru, bdelosť a láskavosť v každodennom živote. V tomto smere budeme pracovať s vašimi individuálnymi témami, s tým, kde cítite nespokojnosť, čo vás trápi, kde by ste potrebovali pomôcť. 

Niektoré časti nás sú zaseknuté, zablokované v minulosti, v dôsledku zranení, tráum, šokov. Podmieňujú náš život v prítomnosti a narúšajú zdravé sebavedomie a sebaprijatie. To sa potom môže prenášať do našich vzťahov, rodiny, ale hlavne do vzťahu k sebe samých, do nášho zdravotného stavu. Jedným zo spôsobov, ako z tohto podmienenia a zacyklenia vyjsť von, môže byť náhľad, kedy vnímame druhých a situácie ako zrkadlenie, v ktorých sa nám zviditeľňujú tie časti nás, ktoré potrebujú našu pozornosť, pochopenie, podporu. Účinnou očistou sa nám potom darí uvoľniť zablokovanú energiu, preliečiť a dosýtiť to, čo je potrebné. Keď sa nám podarí týmto procesom prejsť vo vnútri, priamym výsledkom našej práce je, že sa to už nezrkadlí, prípadne sa to zrkadlí podobne či inak, dokým sa nám nepodarí prísť až ku koreňu. 

Touto metódou sa obnovuje aj prirodzená uvoľnenosť a spontánnosť, dovoľujeme si byť vo vnútri opäť ako deti – nevinné a otvorené životu. 

Budeme sa učiť ako nakladať zdravšie s emóciami, ako ich utišovať, ako utišovať myšlienky a rozvíjať bdelosť. Púšťať negatívne zvyky a programy a naopak rozvíjať to, čo je prospešné pre nás aj druhých.

Prejdeme hlbšou očistnou prácou v intimite a bezpečí ženského kruhu, kde si budete môcť zažiť silu vzájomnej podpory, spolupatričnosti, spontánne rituály, ktoré vám pomôžu opraviť energetický systém vašej pôvodnej rodiny, či prečistiť rodovú záťaž a nastaviť zdravé hranice. Čím sa vám obnoví sila a odvaha pre potrebnú zmenu vo vašom života a odhodlaní pokračovať na ceste v súlade so srdcom.

Ocenenie kurzu: 120 € (v cene je ubytovanie, strava od piatku večere do nedele obeda, ocenenie sprevádzania). Peniaze by nemali byť prekážkou účasti, v prípade že máte teraz finančný nedostatok, môžeme sa dohodnúť na splátkach, či neskoršej úhrade. Maximálny počet žien na kurze je 10. Prihlásenie je potrebné potvrdiť zálohou. 

Sprevádza: Katka Miesler

Bližšie info a prihlášky: prihlásiť sa môžete zaslaním adresy a telefónneho čísla na: info@centrumlong.sk, 0908489933