Bdělost a soucit – meditační kurz

Termín: 2. – 7.7. 2023

Miesto: Centrum Long Zaježová

Sprevádza: Roman Miesler


„Udělej vše prospěšné, co můžeš s tím co máš, v čase, který je ti vyměřen, na místě kde právě jsi.“

Počas kurzu budeme vyváženě budovat tři pilíře každé správné duchovní praxe, a to cnost, všímavost a moudrost. Což jsou zároveň i předpoklady pro spokojený život prostoupený empatií, citlivostí a bdělou přítomností. Důraz bude na využitelnost metod práce s myslí pro běžný život laického praktikujícího.

Zaměříme se na:

  • Meditaci utišení, klidné spočívání, vipassanu, mettá – milující laskavosti a rozvoj soucitu.
  • Hlubší fungování mysli tak, aby se nám ji dařilo utišit na úrovni myšlenek, transformovat na úrovni emocí a krotit tak sebestřední tendence ega.
  • Probouzení Srdce Bodhicitty – zdroj štěstí a moudrosti v nás, abychom je přinášeli tam, kde jsou v našich životech nejvíce třeba.

Průběhu kurzu je laděný postupně. Od uvolňování, otevírání a utišování mysli i těla. Pak přejdeme i k dalším fázím více otevřeného uvědomování si všeho co zakoušíme, až k pokročilejším fázím zkoumání jestli je v nás přítomno něco, co nepodléhá výkyvům mysli.
Ranní meditace bude začínat v 7.30 hod. Po snídani bude dopolední meditační blok a po oběde a pauze odpolední meditační blok. Po večeři bude poslední meditace, končit sa bude v 21.00. Abychom se nedostávali pod velký tlak dlouhých meditačních sezení, rozdělíme vše na půlhodinu sezení a půlhodinu chůze.
Každý den si vysvětlíme základní instrukce na daný den a v průběhu sezení budeme přidávat doplňující doporučení podle toho, jak nám to půjde. Čas vyjde i na společné i individuální kozultace.
Čas a délka zásedu jsou důležité, abychom v sobě překonaly ten uspěchaný a trošku namyšlený postoj „to poznám“. Protože něco skutečně poznat si vyžaduje čas a úsilí. Nestačí si jenom jednou pročíst, nebo zažít jednou či pár krát meditaci. To, že něco skutečně známe je až tehdy, kdy se to stane více naší přirozeností. Meditace je především o tom, že necháme naši mysl tak, jak právě je a jsme vědomí, jak se teď cítí. Což nezpůsobí to, že se dostaneme „někam jinam“, ale že zažijeme to, kde už teď jsme. Budeme se spolu učit neustále vracet tam, kde jsme a kým jsme stále od počátku – laskavým, soucitným a všímavým vědomím.

Zásed je pro vás, kdo si přejete jít hloubjěji v meditaci a dokážete zústat v tichu na niekolik dní (na zásedu sa mlčí). Bude i společné sdílení a možnosť indiviuálních konzultací. Kurz je pro všechny, či začínáte s meditací, jste věčný začátečníci, nebo sa cítite pokročilejší v praxi.

Kurzom vás bude sprevádzať: Roman Miesler – Viac o Romanovi

Poplatok: 170 € – zahŕňa organizáciu, ubytovanie a vegetariánsku stravu od utorku večere
do nedele obeda. V poplatku nie je ocenenie Romana za sprevádzanie. To budete môcť venovať
na mieste vo forme daru (dány) a v rámci vašich možností a pre vás hodnoty prijatého rozvinúť štedrosť.

Prihlásiť sa môžete zaslaním mena, vašej poštovej adresy (kvôli zálohe) a telefónu na:
info@centrumlong.sk. Na tomto e-maile a čísle +421908489933 získate aj bližšie
informácie k zálohe a príprave na kurz.