Intenzívny meditačný retreat s Bhante Dhammadipa

Termín: 20. – 24.9.

Učiteľ: Bhante Dhammadipa

Miesto: Centrum Long Zaježová

Na seminári budeme prostredníctvom meditácie rozvíjať štyri vznešené vlastnosti – milujúcu láskavosť, súcit, radosť a vyrovnanosť, ktoré sú základom buddhistickej etiky. Rozpúšťajú nenávisť, smútok, súťaživosť, sebe-strednosť a rozvíjajú vnútorný kľud, spokojnosť, dobrosrdečnosť a pocit spolupatričnosti s ostatnými. Na najhlbšej úrovni vedú k poznaniu seba samého.

Ctihodný Dhammadipa bude tiež dávať výklad Sandhinirmóčana sútry (Sútry o rozvázaní uzlů, 6. kapitoly.  Sútra sa zaoberá absolútnou pravdou, tzv. ôsmymi vedomiami, charakteristikou javov, meditáciou a cestou boddhisatvy. Je dôležitým základom mahajánového a tibetského buddhizmu.

Na seminári budeme tiež spoločne recitovať najdôležitejšie buddhistické sutry. Tí, ktorí budú mať záujem, budú môcť prijať sľuby Bodhisattvy – 10 sľubov Samanthabadri, ktoré sú veľkou pomôckou na ceste meditácie. Seminár bude prebiehať intenzívne, praktizuje sa mlčanie a podáva jednoduchá vegetariánska strava (raňajky, obed, na večeru iba polievka pre hladošov. Kto bude chcieť, môže večeru vynechať).

Seminár začína v nedeľu poobede o 15.00 a končí v štvrtok obedom. Počet miest je obmedzený na 15.

Učiteľ: Bhante Dhammadipa – celosvetovo známy budhistický učiteľ, ktorý sa vyznačuje jemným a uvoľneným prístupom. Učí, že znalosť budhistickej cesty by sa mala uplatňovať v praktickom živote a overovať predovšetkým bezprostrednou skúsenosťou.  Jeho učenie vychádza z klasického theravádového budhizmu aj mahajány. Viac na: www.dhammadipa.cz

„Ctihodný Dhammadípa je ako klenot.“ Čhökji Ňima Rinpočhe

Poplatok: 89 € (ubytovanie v stanoch, vegetariánska strava na 5 dní, organizácia). V cene nie je zahrnuté lektorné. Za vedenie semináru budete môcť Bhantemu prispieť na mieste anonymne vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Viac informácií a prihlášky: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.