Semináre

Ponúkame viac dňové a poldňové semináre, ktoré sú zamerané na meditáciu, sebapoznanie, liečenie a očistu, rozvíjanie múdrosti a súcitu, uvoľnenie aj uzemnenie.

Prehľad najbližších seminárov


Príprava na smrť 1 – meditačný, sebapoznávací seminár

31.10. – 3.11.

Sprevádzajú Roman a Katarína Mieslerovi

Centrum Long Zaježová

Intenzívny seminár ponúka techniky meditácie, sebapoznania, očisty, uvoľnenia pre prípravu na smrť. Seminár je inšpiráciou pre prácu s touto témou predovšetkým v každodennom živote, preto sa budete dotýkať témy smrti z rôznych uhlov pohľadu a dostanete účinné nástroje, s ktorými môžeme pracovať aj denne.

Viac informácií

Meditácia na rozvíjanie bdelosti, láskyplnosti a súcitu

meditujuci clovek

13.11., 11.12. od 18.00 – 20.00

Sprevádza Roman Miesler

Anaháta centrum vo Zvolene

Bdelosťou a súcitom môžete nadväzovať úprimný vzťah so sebou, druhými, svetom, odhaľovať sebaklamy brániace vám žiť pravdivo. Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou, čím získate nástroje ako žiť vedomejšie, s radosťou a so súcitom v srdci. 

Viac informácií

Cesta za svetlom – tanečná ceremónia

Sprevádza Katarína Miesler

10.11. od 16.00 – 20.00 – Hagia Sofia Bratislava

24.11. od 14.00 – 18.00 – Anaháta centrum vo Zvolene

Tanečná ceremónia Cesta za svetlom je vnútorná individuálna cesta s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou. Zaviažete si oči šatkou, do ktorej vložíte zámer, obrátite pozornosť do vnútra a vydávate sa na vnútornú cestu. Ceremónia podporuje schopnosť žiť zdravo a s otvoreným srdcom v každodennom živote.

Viac informácií

Príprava na smrť 2 – meditačný, sebapoznávací seminár

13. – 15.12. 

Sprevádzajú  Roman a Katarína Mieslerovi

Centrum Long Zaježová

Intenzívny seminár, ktorý nadväzuje na seminár Príprava na smrť 1. Je to voľné pokračovanie, preto je možné ho aboslvovať aj nezávisle na prvom. Ponúka techniky meditácie, sebapoznania, očisty, uvoľnenia pre prípravu na smrť.´ Seminár je inšpiráciou pre prácu s touto témou v každodennom živote. Budeme sa dotýkať témy smrti z rôznych uhlov pohľadu, dostanete účinné nástroje, s ktorými môžeme pracovať denne.     

Viac informácií

Chcete sa niečo spýtať?

Napíšte nám na info@centrumlong.sk alebo zavolajte na 00421 908 489 933.