Skupinové ústrania

Ponúkame viac dňové ústranie v skupine, ktoré sú zamerané na meditáciu, sebapoznanie, liečenie a očistu, rozvíjanie múdrosti a súcitu, uvoľnenie aj uzemnenie.

Prehľad najbližších ústraní


Intentívne meditačné ústranie s Bhante Dhammadipa

20. – 24.9. 2020

Lektor: Bhante Dhammadipa

Centrum Long Zaježová

Budeme prostredníctvom meditácie rozvíjať štyri vznešené vlastnosti – milujúcu láskavosť, súcit, radosť a vyrovnanosť, ktoré sú základom buddhistickej etiky. Rozpúšťajú nenávisť, smútok, súťaživosť, sebe-strednosť a rozvíjajú vnútorný kľud, spokojnosť, dobrosrdečnosť a pocit spolupatričnosti s ostatnými. Na najhlbšej úrovni vedú k poznaniu seba samého. Ctihodný Dhammadipa bude tiež dávať výklad Sandhinirmóčana sútry (Sútry o rozvázaní uzlů, 6. kapitoly.

Viac informácií

Vzťahy – sebapoznávacie meditačné ústranie s očistou cez Pavúčí

ruky

22. – 25.10. 2020

Sprevádzajú: Katarína a Roman Mieslerovi

Centrum Long Zaježová

Budete môcť rozvíjať schopnosť žiť zdravšie láskyplnejšie vzťahy – so sebou, s rodičmi, s partnerom (súčasným, bývalým, budúcim :-), deťmi, súrodencami, kamarátmi, kolegami v práci, atď. Pôjde o zvedomovanie, očisťovanie a liečenie minulosti (vnútorného zraneného dieťaťa), ktorá podmieňuje náš súčasný život. Pokúsime sa oslobodiť niektoré zaseknuté časti nás samých vo vývinových fázach a tak podporiť proces dospievania do láskavého človeka. Budeme sa učiť nakladať s emóciami, učiť sa vnímať ich potenciál pre prebudenie nášho láskavého srdca. Budete tiež môcť prejsť očistnou ceremóniou Pavúčí tanec. Trénovať vlastnú myseľ k bdelosti, láskyplnosti a súcitu cez meditačné techniky, oslabovať zvykové sklony, učiť sa pracovať so závislosťou.

Viac informácií

Chcete sa niečo spýtať?

Napíšte nám na info@centrumlong.sk alebo zavolajte na 00421 908 489 933.