Semináre

Ponúkame viac dňové a poldňové semináre, ktoré sú zamerané na meditáciu, sebapoznanie, liečenie a očistu, rozvíjanie múdrosti a súcitu, uvoľnenie aj uzemnenie.

Prehľad najbližších seminárov


Tanečná ceremónia Cesta za svetlom

žena a slnko

16.2. 16.00 – 20.00

Sprevádza  Katarína Miesler

Anaháta centrum Zvolen

Ide o vnútornú individuálnu cestu s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou.  Pohyb tela s hudbou majú veľký potenciál uvoľniť do prítomnosti. Očistiť a uvoľniť minulosť – bloky, potlačené emócie, liečiť zranenia, ktoré blokujú váš život.

Viac informácií

Vzťahy – očistný, sebapoznávací seminár

kolibrik

27.2. – 1.3.

Sprevádzajú  Katarína a Roman Miesler

Centrum Long Zaježová

Intenzívny seminár, kde budete môcť pracovať s témou vzťahov – so sebou, s pratnerom (súčasným, alebo bývalým), rodičmi, deťmi, kolegami v práci, prípadne inými ľuďmi, ktoré máte/nemáte a sú pre vás dôležité. Formou sebapoznania, práce s emóciami, z perspektívy vnútorného zraneného dieťaťa. Ďalej formou očisty cez ceremóniu Pavúčí tanec a meditácie na rozvíjanie stability, bdelosti a súcitu.

Viac informácií

Tanečná ceremónia Cesta za svetlom – do Srdca

cesta za svetlom

22.3. 16.00 – 20.00

Modlitebna CČSH Hodonín, Dvořákova 2, Česká republika

Sprevádza  Katarína Miesler

Vnútorná individuálna cesta s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou. Tým, že si zaviažete oči šatkou, do ktorej si vložíte osobný zámer, obrátite pozornosť do vnútra a vydávate sa na vnútornú cestu cez pohyb. Táto ceremónia bude mať aj spoločný zámer, ktorým je OBNAŽENIE CITLIVÉHO SRDCA – pokúsime sa odľahčiť srdce od starých tráum a blokov. Obnoviť odvahu a chuť púšťať ochranné obaly okolo srdca, ktorými sme ho doposiaľ chránili v dôsledku zranení v minulosti. Každý v rámci vlastnej kapacity, čo ste momentálne schopný pustiť a odpustiť. Vaša ochota cítiť opäť zraniteľnosť a citlivosť obnaženého srdca, je pochopenie, že otvorené, prebudené srdce je neohrozeným vyjadrením našej skutočnej podstaty. Je to vrodené dobro každého z nás.

Viac informácií

Meditácia bdelosti a súcitu

meditujuci clovek

27.3. od 17.30 – 19.30

Anaháta centrum Zvolen

Sprevádza  Roman Miesler

Budeme rozvíjať meditáciu bdelosti a súcitu, praktické spojenie duchovna s bežným životom. Jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s uvoľnenosťou a láskyplnosťou. Tiež budete môcť vytvárať zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.

Viac informácií

Bdelosť a súcit – meditačný seminár

buddha sucitu

2. – 5.4.

Centrum Long Zaježová

Sprevádza  Roman Miesler

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú pravidelne venovať meditácii nielen doma, ale aj v podpornej skupine a intenzívnejšie. Seminár poskytuje návod na praktické spojenie duchovna s bežným životom. Je zameraný na rozvíjanie bdelosti a súcitu.

Viac informácií

Vzťahy – očistný, sebapoznávací seminár

žena a slnko

7. – 10.5.

Sprevádzajú: Katarína a Roman Mieslerovi

Centrum Long Zaježová

Intenzívny seminár, kde budete môcť pracovať s témou vzťahov – so sebou, s pratnerom (súčasným, alebo bývalým), rodičmi, deťmi, kolegami v práci, prípadne inými ľuďmi, ktoré máte/nemáte a sú pre vás dôležité. Formou sebapoznania, práce s emóciami, z perspektívy vnútorného zraneného dieťaťa. Ďalej formou očisty cez ceremóniu Pavúčí tanec a meditácie na rozvíjanie stability, bdelosti a súcitu.

Viac informácií

Intentívny meditačný seminár s Bhante Dhammadipa

26. – 31.5.

Lektor: Bhante Dhammadipa

Centrum Long Zaježová

Na seminári budeme prostredníctvom meditácie rozvíjať štyri vznešené vlastnosti – milujúcu láskavosť, súcit, radosť a vyrovnanosť, ktorésú základom buddhistickej etiky. Rozpúšťajú nenávisť, smútok, súťaživosť, sebe-strednosť a rozvíjajú vnútorný kľud, spokojnosť, dobrosrdečnosť a pocit spolupatričnosti s ostatnými. Na najhlbšej úrovni vedú k poznaniu seba samého. Ctihodný Dhammadipa bude tiež dávať výklad Sandhinirmóčana sútry (Sútry o rozvázaní uzlů, 6. kapitoly.

Viac informácií

Chcete sa niečo spýtať?

Napíšte nám na info@centrumlong.sk alebo zavolajte na 00421 908 489 933.