Semináre

Ponúkame viac dňové a poldňové semináre, ktoré sú zamerané na meditáciu, sebapoznanie, liečenie a očistu, rozvíjanie múdrosti a súcitu, uvoľnenie aj uzemnenie.

Prehľad najbližších seminárov


Meditačný seminár Bdelosť a súcit s Romanom Mieslerom

Termín: 12. – 19.6.

Lektor: Roman Miesler

Centrum Long Zaježová

Cez meditačné techniky v sede, chôdzi, načúvaním učenia a kontempláciou budete môcť rozvíjať jednoduché vedomie prítomnosti, odhaľovať vlastnú milujúcu múdrosť a súcit, nadväzovať úprimný vzťah so sebou a svetom, odhaľovať sebaklamy brániace nám žiť pravdivo, učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, zdravo pracovať s emóciami, rozvíjať správny náhľad, zámer a jednanie v duchovnom živote a podporiť zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.

Viac informácií

Intentívny meditačný seminár s Bhante Dhammadipa

Druhá polovica septembra (presný termín čoskoro zverejníme)

Lektor: Bhante Dhammadipa

Centrum Long Zaježová

Na seminári budeme prostredníctvom meditácie rozvíjať štyri vznešené vlastnosti – milujúcu láskavosť, súcit, radosť a vyrovnanosť, ktorésú základom buddhistickej etiky. Rozpúšťajú nenávisť, smútok, súťaživosť, sebe-strednosť a rozvíjajú vnútorný kľud, spokojnosť, dobrosrdečnosť a pocit spolupatričnosti s ostatnými. Na najhlbšej úrovni vedú k poznaniu seba samého. Ctihodný Dhammadipa bude tiež dávať výklad Sandhinirmóčana sútry (Sútry o rozvázaní uzlů, 6. kapitoly.

Viac informácií

Chcete sa niečo spýtať?

Napíšte nám na info@centrumlong.sk alebo zavolajte na 00421 908 489 933.