Retreat pre ženy – Sebaprijatie skrze zrkadlenie

Termín: 2. – 4. 2. 2024

Sprevádza: Katka Miesler

Miesto: Centrum Long Zaježová

Doprajte si čas v lone prírody pre vaše vnútro – pre stíšenie, očistu, liečenie, dosycovanie. Dovoľte si poodstúpiť od vašich denných povinností v roliach matiek, partneriek, dcér, babičiek, pracovných povinností a plne sa ponoriť do seba.

Retreat bude tematicky zameraný na rozvinutie praktickej zručnosti v technike zrkadlenia – účinnému prostriedku k sebaprijatiu a zcelistveniu v rovine osobnosti, čo vedie aj k prijatiu druhých a situácií, ktorým čelíme. Niektoré časti nás sú zaseknuté, zablokované v minulosti, v dôsledku zranení, tráum, šokov. Podmieňujú náš život v prítomnosti a narúšajú zdravé sebavedomie a sebaprijatie. To sa potom prenáša do našich vzťahov, rodiny, ale hlavne do vzťahu k sebe samých. Jedným zo spôsobov, ako z tohto podmienenia a zacyklenia vyjsť von, môže byť náhľad zrkadlenia, ktorý nám môže pomôcť nájsť cestu k týmto zaseknutým častiam. Účinnou očistou uvoľniť zablokovanú energiu, preliečiť a dosýtiť to, čo je potrebné. Je to ako by sme čistili zrkadlo, aby sme potom videli druhých a svet srdcom, nie cez filtre našich zranení a nespracovaných vecí. Obnovuje sa tým aj prirodzená uvoľnenosť a spontánnosť, dovoľujeme si byť vo vnútri opäť ako deti – nevinné a otvorené životu. Hlavným zámerom týchto metód je podporiť dôveru, prítomnosť a láskavosť v každodennom živote. V tomto smere budeme pracovať s vašimi individuálnymi témami, s tým, kde cítite nespokojnosť, čo vás trápi, kde by ste potrebovali pomôcť.

Budeme sa učiť ako nakladať zdravšie s emóciami, ako ich utišovať, ako utišovať myšlienky a rozvíjať bdelosť. Púšťať negatívne zvyky a programy a naopak rozvíjať to, čo je prospešné pre nás aj druhých.

Prejdeme hlbšou očistnou prácou v intimite a bezpečí ženského kruhu, kde si budete môcť zažiť silu vzájomnej podpory, spolupatričnosti, spontánne rituály, ktoré vám pomôžu opraviť energetický systém vašej pôvodnej rodiny, či prečistiť rodovú záťaž a nastaviť zdravé hranice. Čím sa vám obnoví sila a odvaha pre potrebnú zmenu vo vašom života a odhodlaní pokračovať na ceste v súlade so srdcom.

Ocenenie kurzu: 120 € (v cene je ubytovanie, strava od piatku večere do nedele obeda, ocenenie sprevádzania). Peniaze by nemali byť prekážkou účasti, v prípade že máte teraz finančný nedostatok, môžeme sa dohodnúť na splátkach, či neskoršej úhrade. Maximálny počet žien na kurze je 10. Prihlásenie je potrebné potvrdiť zálohou. 

Sprevádza: Katka Miesler

Bližšie info a prihlášky: prihlásiť sa môžete zaslaním mena, adresy a telefónneho čísla na: info@centrumlong.sk, 0908489933