Príprava na smrť 1-meditačný, sebapoznávací seminár

31.10. – 3.11.

Sprevádzajú: Roman a Katarína Mieslerovi

Miesto: Centrum Long Zaježová

Intenzívny seminár ponúka techniky meditácie, sebapoznania, očisty, uvoľnenia pre prípravu na smrť. Seminár je inšpiráciou pre prácu s touto témou predovšetkým v každodennom živote, preto sa budete dotýkať témy smrti z rôznych uhlov pohľadu a dostanete účinné nástroje, s ktorými môžeme pracovať aj denne. 

Čo môžeme urobiť, aby sme se na konci života cítili naplnení? Čo je treba nechať byť, aby sme žili zmysluplný život? O čo je potrebné sa postarať, čo vykonať, povedať, prežiť, zmeniť, aby sme umierali zmierení a dovolili druhým odísť v mieri? Čo môžeme urobiť pre dobré podmienky na život i jeho koniec, čo môžeme urobiť pre druhých? Čo nám dává zmysel?

Zo všetkých stôp je nejväčšia slonia, zo všetkých meditácií je nejväčšia tá o smrti…                      Buddha

Bude to seminár plný otázok s vedomím, že skutočných-pravdivých odpovedí se už možno nedožijeme…

Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu, ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života)

Pomocou meditácie, vizualizácie, sebapoznávacích a očistných techník, pohybu, hudby  sa budeme spájať s tím, čo je treba poznať a pustiť a s tým čo prichádza.

Snáď sa nám podarí dotknúť sa týchto otázok:

 • Čo si smrť berie a čo nám dává?
 • Čo je treba vyčistiť a prejasniť?
 • Je možné sa pripraviť na nepredstaviteľné?
 • Metódy – pokiaľ je možné niečo robiť
 • Poznanie fáz procesu prechodu
 • Príležitosť poznať podstatné
 • Starostlivosť o umierajúcich
 • Citlivé prežitie smrti blízkeho – smútenie, odpustenie, rozlúčka
 • Ako žiť tak, aby sme mohli v každom okamihu „odísť“,  či necítili nedoriešené veci s druhými, ktorí z nášho života náhle odídu.

V priebehu semináru budeme používať tieto metódy:

 • meditáciu na dych, na podstatu mysli
 • meditáciu na rozvíjanie súcitu (tonglen), na rozvíjanie láskyplnosti (mettá)
 • meditáciu na štyri vznešené prebývania
 • riadenú vizualizáciu
 • sebapoznávacie a očistné techniky cez tanec, hudbu
 • sila ticha, prírody, zdieľania 

Cena

70 eur (v cene je ubytovanie, vegetariánska strava na celý čas, organizačný poplatok). 

V cene nie je zahrnuté ocenenie za sprevádzanie pre Romana a Katku Mieslerových. Budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť v rámci vlastných možností.

Pre prihlásenie a získanie bližších informácií píšte:  info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.