žena a slnko

Odpustenie – očistný seminár s Pavúčim tancom

20. – 22.9.

Sprevádza: Katarína a Roman Mieslerovi

Miesto: Vrbovce 837, časť Štefanová

Intenzívny seminár určený pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez ceremóniu Pavúčí tanec. Postúpiť ďalej v odpustení minulosti, aby mohla prítomnosť žiariť pravdivo bez závojov starých zranení, čo môže napomôcť, aby sme nespadali do zvykových sklonov, ktoré spôsobujú utrpenie.

Hlavnou témou tohto semináru je odpustenie. Odpustenie v zmysle očisty. Kedy púšťame to, čo sme schopní z vnútra vypustiť, odpustiť, aby sme sa oslobodili a oslobodili aj tých, ktorým sme doposiaľ nedokázali odpustiť.
Stáva sa nám v živote kedy dúfame, že je už všetko odpustené. Týmto nastavením však môžeme blokovať postup v očiste. Pretože ako sa nedá v prírode zastaviť voda, aby prúdila, pretože je potrebná pre život na tejto Zemi, tak ani vnútornej vode nemôžme brániť prúdiť, aby premývala a očisťovala, s postojom, že už niet čo očisťovať. Pretože je to pre vodu prirodzené a je to prirodzené aj pre nás a naše telo. Ak to nechápeme a zadržiavame, môže to napríklad spôsobovať choroby.

Seminár vychádza z prístupu, kedy sa nesnažíme niečo dosiahnuť, ale kedy postupne očisťujeme to, čo prekrýva našu skutočnú podstatu, ktorou už sme, aby mohla žiariť.
Pochopením a prijatím zákonitostí tejto existencie a vlastnej zodpovednosti za náš život sa viac uvoľňujeme a sme ochotní púšťať jednu ilúziu za druhou – to, čo sme si „mysleli že sme“.
Sme viac ochotní uvoľniť to, čo ostalo v minulosti zaseknuté, keď sme neboli schopní zdravo spracovať silné situácie a odpustiť, keď prišli zranenia od druhých. Tieto zablokované energie totiž podmieňujú náš život a tlačia nás do zvykových tendencií, ktoré nám spôsobujú utrpeinie.

Budeme kultivovať umenie odpúšťania, čo so sebou prináša aj rozvíjanie schopnosti uvoľnenia a bdelej pozornosti cez meditáciu, prácu s mysľou, sebapznanie a rozvíjanie súcitu. Nemôžeme pustiť to, čo nevidíme a nechápeme, keď s tým bojujeme.

Očistná ceremónia Pavúčí tanec – pomáha očiste a liečeniu prostredníctvom pohybu, spevu a hudby. Očista a liečenie prebieha na fyzickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej úrovni. Rozvíja tiež kapacitu súcitu.
Proces prebieha v kruhu. Každý jednotlivo postupne vstupuje do stredu kruhu, do katarzie, v ktorom púšťa kontrolu a dovolí očiste aby sa mohla diať. Deje sa to tiež za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede.
V rovine očisty je zámerom očistiť sa z jedov minulosti (traumy, šoky), ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré naďalej otravujú telo, myseľ, reč, srdce a podmieňujú náš život, vzťahy, prácu, vnútorný mier a uvoľnenie. Pomáha uvoľniť bloky, potlačené emócie, odpustiť, pustiť zo seba to, čo už nepotrebujeme úmerne tomu, ako sme pripravení a otvorení to pustiť. S pochopením, že táto očista nie je len jednorázovou záležitosťou určitej techniky, ale že sa deje neustále v živote a tak sa učíme uvoľniť sa do nej.
V rovine rozvíjania súcitu, plnou účasťou a spolupatričnosťou v kruhu podporujeme toho, kto prechádza očistou, čo nám pomáha vystúpiť zo sebestrednosti, rozvíjať súcit a bezpodmienečnú službu a pomoc druhým.

Budeme tiež rozvíjať uvoľnenosť, zároveň disciplínu, zdravý postoj a náhľad na duchovno, zdravý súcit.
Chápať emócie a učiť sa s nimi pracovať. Rozpoznávať sklony, ktoré vytvárajú utrpenie v živote a učiť sa ich nenasledovať, prekročiť.

Všetko budeme prepájať s každodenným životom, aby sme mohli po návrate domov účinne a uvoľnene integrovať pochopenia.

Okrem Pavúčieho tanca bude aj:
Ceremónia Cesta za svetlom – tanec so zaviazanými očami, ktorý pomôže v príprave, uvoľnení a sebapoznaní
Meditácie v sede, kde sa budeme opierať o buddhistické techniky, ktoré nám pomôžu rozvíjať bdelosť, stabilitu a súcit, so zámerom podporiť proces očisty, rozvinúť múdrosť a schopnosť žiť vedome a zdravo v každodennosti.
sebapoznávacia práca so zraneným deťaťom

Poplatok:
75,- € ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od piatka večere do nedele obeda, organizačný poplatok).
V poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčaná výšku daru: 70 €. Je to odporúčaná suma – je teda možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, ale môžete prispieť aj viac, ak to tak budete cítiť.
Počet miest je limitovaný na 12.

Pre prihlásenie a získanie bližších informácií píšte: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.