O centre

Centrum sa nachádza v Zaježovej. Ponúka ústranie v tme a viac dňové semináre: meditačné, sebapoznávacie, očistné. Pod vedením Romana a Kataríny Mieslerových.

Centrum Long

Pozývame tiež iných blízkych učiteľov, ktorých múdrosť si vážime a chceme dať príležitosť aj vám, aby ste sa s nimi mohli stretnúť a obohatiť svoju cestu.  Žijeme spolu s rodinou a tvoríme toto centrum na malebnom a tichom mieste v Zaježovej.

Inšpiráciou pre názov Long bol náhľad popísaný nižšie, ku ktorému by sme sa radi aspoň trochu priblížili:

Long je tibetské slovo a znamená nekonečný prostor, ale prostor zakoušený zevnitř, prostý duality subjektu a objektu, „živoucí prostor lidského bytí“. Může znamenat jak vodní proud či vlnící se prostor, tak střed nebo vnitřek. Ideu pobývaní uprostřed něčeho. Tyto na první pohled nesourodé významy můžeme objevit pohromadě v symbolice tibetských maleb. Tam jsou božstva obklopena světelnou aureolou, jejíž paprsky jsou zčeřené nebo jemně zvlněné. Představují nepřetržité vlny soucitné energie vyzařující ze stavu, kde není „já“ nebo vyzařování bez zářiče“, abychom použili výraz Trungpy Rinpočeho…. Prostor longu nemá žádný střed ani ohraničení. Jsme uprostřed prostoru a jsme samotným prostorem. Je to neomezený prostor otevřenosti, ustavičně vytvářející dynamický proud jevů… Prostor je prázdnota a zářivost: zářivá prázdnota. Poněvadž je prázdna, nic neexistuje, ale poněvadž je zářivá, vzniká z ní všechno… 

Z knihy Zářivá prázdnota, Francesca Fremantle.


Pár slov o nás:

Roman Miesler – praktikujem meditáciu od roku 1991. Moja súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského budhizmu. Kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života. 
Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a vediem pravidelné meditačné semináre od roku 2003.

Katarína Miesler – Zdieľam svoju cestu a skúsenosti s vnútornou prácou, ktorou som doposiaľ prešla. V práci s ľuďmi sa snažím o vyvážený prístup, účinne kombinujúci meditáciu, očistu a liečenie, rozvíjanie správneho pochopenia, múdrosti, otvoreného srca a súcitu, ktoré spoločne vedú k zdravému každodennému životu. Tým môže náš život nabrať hlbší zmysel a byť prospešný pre iných. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a vediem semináre od roku 2004.

Sme partneri 12 rokov. Vedieme spoločné semináre a striedame sa pri sprevádzaní ľudí v tme, kde účinne kombinujeme a zdieľame skúsenosti z našich trošku odlišných ciest. Zameriavame sa tiež na prácu s emóciami, pochopenie a uvoľnenie minulosti, ozdravenie vzťahov, zdravý základ partnerstva, rodičovstva a aj na prípravu na smrť.


…a takto to u nás vyzerá