O mieste

Centrum Long je na malebnom a tichom mieste v Zaježovej. Vzniklo z priania,  aby toto miesto, kde žijeme s rodinou, bolo k prospechu aj pre iných. Sme praktikujúci a prajeme si našu duchovnú cestu zdieľať aj s vami, aby vás mohla inšpirovať, podporiť a pomôcť kde je potrebné. Ponúkame priestory pre ústranie v tme a meditačné ústranie v prírode. Tiež meditačné skupinové retreaty pod vedením.

Priestory sú jednoduché, no zároveň útulné a prispôsobené potrebám ústrania. V prípade záujmu vám uvaríme chutné pestré vegetariánske jedlo, v sezóne prevažne z vlastnej úrody našej záhrady.

Inšpiráciou pre názov Long bol náhľad popísaný nižšie, ku ktorému by sme sa radi aspoň trochu priblížili:

Long je tibetské slovo a znamená nekonečný prostor, ale prostor zakoušený zevnitř, prostý duality subjektu a objektu, „živoucí prostor lidského bytí“. Může znamenat jak vodní proud či vlnící se prostor, tak střed nebo vnitřek. Ideu pobývaní uprostřed něčeho. Tyto na první pohled nesourodé významy můžeme objevit pohromadě v symbolice tibetských maleb. Tam jsou božstva obklopena světelnou aureolou, jejíž paprsky jsou zčeřené nebo jemně zvlněné. Představují nepřetržité vlny soucitné energie vyzařující ze stavu, kde není „já“ nebo vyzařování bez zářiče“, abychom použili výraz Trungpy Rinpočeho…. Prostor longu nemá žádný střed ani ohraničení. Jsme uprostřed prostoru a jsme samotným prostorem. Je to neomezený prostor otevřenosti, ustavičně vytvářející dynamický proud jevů… Prostor je prázdnota a zářivost: zářivá prázdnota. Poněvadž je prázdna, nic neexistuje, ale poněvadž je zářivá, vzniká z ní všechno… 

Z knihy Zářivá prázdnota, Francesca Fremantle.


Pár slov o nás:

Pri sprevádzaní ľudí účinne kombinujeme skúsenosti z našich doterajších, trošku odlišných ciest a prístupov. Zameriavame sa tiež na prácu so zvykovými sklonmi, spracovanie minulosti, spojenie s vnútorným dieťaťom, zvedomovanie a liečenie zranení z minulosti. Podporujeme v ľuďoch zrelosť v rovine osobnosti, emócií, duchovna, vzťahov, v rodine, partnerstve, s deťmi. Vnímame tiež ako dôležitú prípravu na smrť.

Roman Miesler – praktikujem meditáciu od roku 1991. Moja súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhizmu. Kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života. 
Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a vediem meditačné zásedy od roku 2003.

Katarína Miesler – zdieľam skúsenosti a vedomosti z vlastnej cesty transformácie a očisty. V práci s ľuďmi sa snažím o vyvážený prístup, účinne kombinujúci meditáciu, prácu s telom, emóciami, očistu, sebapoznanie, rozvíjanie správneho pochopenia, múdrosti a súcitu, jednoduchosti, aby bol náš život prospešný nielen pre nás, ale aj pre iných. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a pracujem s ľuďmi skupinovo a individuálne od roku 2004.

Momentálne bývam veľkú časť mesiaca v Bratislave s dcérou, ktorá tu študuje. Pre tých, ktorí by potrebovali podporu ponúkam osobné individuálne stretnutia s energetickou očistou. Môj sprievod spočíva vo vytvorení bezpečného priestoru, ktorý má svoj postupný proces smerom k vášmu zámeru, vašej aktuálnej potrebe (s čím potrebujete pracovať). Formou vnútornej cesty, kedy sa týmto procesom navigujete spolu s mojim sprievodom cez mentálne obrazy, pocity, emócie, jednoduché rituály, či iné techniky, ktoré vám pomáhajú uvoľniť a očistiť sa, spojiť sa s vašim vnútorným dieťaťom/mladšou časťou vás samých a jeho potrebami. Môžete sa viac pochopiť, zvedomiť potlačené, uvoľniť zablokované energie, nevyjadrené slová a emócie, dosýtiť nenaplnené potreby z minulosti tak, aby ste mohli viac spočinúť v mieri v sebe a so svojim okolím. Tým sa liečia aj rodinné systémy (vzťahy s rodičmi a súrodencami, partnermi, deťmi). Učíte sa tiež zdravšie nakladať s mysľou a emóciami. Cesta podporuje prijatie, poznanie, odpustenie, láskavosť, schopnosť vaše pochopenia a prežitky účinné zapojiť do života. Preto vždy prirodzene vyplynú aj odporúčania pre pravidelnú prácou so sebou v každodennosti. Čas vnútornej cesty je individuálny podľa potreby minimálne od 1,5, max do 2 hod.. Môže ísť o jednorazové stretnutie, alebo sa môžeme stretávať v pravidelných intervaloch podľa vašej potreby a vzájomných časových možností. Stretnutie prebiehajú v Hagia Sofia – oáza pre telo i dušu, adresa: Klincová 20, Ružinov, Bratislava. V prípade záujmu napíšte alebo volajte: 0908489933