meditujuci clovek

Meditácia bdelosti a súcitu

Termíny: 27.3. od 17.30 – 19.30

Sprevádza: Roman Miesler

Miesto: Anaháta centrum vo Zvolene  www.anahata.sk

Budeme rozvíjať meditáciu bdelosti, praktické spojenie duchovna s bežným životom. Jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou. Tiež budete môcť skúmať aký je váš zámer – motivácia, prečo meditujeme a žijeme tak, ako žijeme a vytvárať zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.

Budeme tiež praktikovať meditáciu metta alebo tonglen – budhistické techniky na rozvíjanie láskyplnosti a súcitu.

Bdelosťou a súcitom môžete nadväzovať úprimný vzťah zo sebou, druhými, svetom, odhaľovať sebaklamy brániace vám žiť pravdivo. Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou, čím získate nástroje ako žiť vedomejšie, s radosťou a so súcitom v srdci.

Spoločné meditácie robíme pre ľudí, ktorí by radi rozbehli každodennú pravidelnú prax, lebo u nich kolíše sila vôle, majú sklon podliehať lenivosti alebo si v návale povinností na meditáciu nevedia nájsť čas. Tiež pre tých, ktorí pravidelne praktikujú a chcú sa podporiť skupinovou meditáciou. Bežne dnes ľudia nevnímajú potrebu meditácie v sede, pretože si myslia, že „meditujú neustále“… Naša skúsenosť je ale taká, že zdravá, kontinuálna, neustála meditácia pri činnosti a oddychu sa nedá dostatočne rozvíjať bez pravidelnej každodennej meditačnej praxe v sede. Málo kto má takúto prirodzenú kapacitu. Je to ako s hrou na hudobný nástroj. Bez pravidelného cvičenia sa proste málo kto stane virtuóz.

Príspevok: za prenájom priestoru a Romanove vedenie budete môcť prispieť na mieste vo forme daru anonymne do pokladničky. Tento spôsob umožňuje rozvíjať štedrosť v rámci vlastných kapacít.

Prihlásenie: v úvode stránky www.anahata.sk, najneskôr 24 hodín pred začiatkom.