Kurz pre ženy

kurz pre ženy

Termín: 18. – 21.1. 2023

Sprevádza: Katka Miesler

Miesto: Centrum Long Zaježová

Milé ženy, s radosťou a láskou v srdci vás srdečne pozývame do lona prírody. Doprajte si čas pre vaše vnútro – výživu, stíšenie, očistu, liečenie a starostlivosť pre časti, ktoré vo vás potrebujú podporu a objatie.

Nosíme s sebe veľa bolesti z minulosti a prenášame ju do vzťahov, rodiny, ale hlavne obraciame proti sebe. Pritom naše srdce tak veľmi túži po láske – milovať a byť milované. Naše srdce prirodzene miluje ako slnko. Jediné čo potrebujeme odhaliť, vyčistiť, prejasniť to, čo bráni lúčom slnka nášho srdca, aby žiarili. Počas predĺženého víkendu si môžete dopriať priestor a poodstúpiť od vašich denných povinností v roliach matiek, partneriek, dcér… Môžete sa plne ponoriť do seba, obnoviť a posilniť narušenú dôveru, istotu vo vnútorné vedenie, ktoré sa vám dostáva a mohli postupovať správnym smerom na vašej ceste. Nech sa môžete vrátiť sa do vašich rodín, vzťahov s obnoveniu silou a otvoreným srdcom.

Budeme sa spoločne venovať meditácii utíšenia, stability a bdelosti. Pracovať s negatívnymi emóciami, aby nedeštruovali váš život. Rozvíjať vnútornú spokojnosť ako zdroj hlbšieho bezpodmienečného šťastia v nás.

Bude aj priestor pre individuálne témy, akékoľvek máte.

Prejdeme tiež Rituálom v kruhu, kde sa v rámci vzájomnosti a sily zámeru vytvára špeciálna podpora pre liečenie a očistu – budete môcť odblokovať záseky, ozdravovať rodinné systémy, odstraňovať záťaže a preprogramovať vzorce z rodiny, prečistiť staré zablokované emócie, aby ste mohli postúpiť v hlbšom odpustení sebe, prípadne rodičom a ďalším ľuďom, ktorým sa vám doposiaľ nepodarilo odpustiť. Prečistiť vinu, sebaobviňovanie či obviňovanie druhých, aby sa mohla obnoviť pokora, vnútorná sila a prijatie.

Budete sa tiež učiť zdravým hraniciam, aby ste vedeli dať účinnú podporu vo vašich rodinách.

Ocenenie kurzu: 150 € (v cene je ubytovanie, strava od štvrtku večere do nedele obeda, ocenenie sprevádzania) Peniaze by nemali byť prekážkou účasti, v prípade že máte teraz finančný nedostatok, môžeme sa dohodnúť na splátkach, či neskoršej úhrade. Bude to komornejšie stretnutie (Maximálny počet žien na kurze je 10). Prihlásenie je potrebné potvrdiť zálohou. 

Sprevádza: Katka Miesler

Zdieľam skúsenosti a pochopenia z mojej doterajšej cesty, práce na sebe a práce s ľuďmi. Prajem si od srdca nech môžem inšpirovať a podporiť každého, kto sa ocitá v situáciách a procesoch, ktorými som si v živote prešla, či stále prechádzam. Môžem vám tak pochopením z vlastnej skúsenosti zasvietiť na vašu vlastnú cestu v súlade s vašim zámerom s čím chcete pracovať. Prípadne pomôcť vám vyjasniť si kde momentálne ste, aký je bod vašej práce, aký je váš momentálny potenciál a ako ho môžete rozvinúť smerom kam si prajete. Mám skúsenosti v práci s depresiami, zneužitím, úzkosťami a panickými atakmi, fóbiou, závislosťou akéhokoľvek druhu, fanatizmom, negatívnymi zvykovými sklonmi a programami, nespavosťou, nespokojnosťou v partnerstve, či v práci. Tiež ak ste rodičia a čelíte ťažkosťami vo vzťahu s deťmi. Trpíte nízkou sebahodnotou, neprijatím seba, sebaobviňovaním. Ak vás ovládajú negatívne emócie ako je strach, hnev, závisť, túžba, pýcha a pod. Viem vás podporiť v práci s mysľou, utišovaním myšlienok a emócií, v rozvíjaní stability, trpezlivosti, vnútorného pokoja a rovnováhy – strednej cesty slobodnej od extrémov. Pomôcť vám s rozvíjaním láskavosti a súcitu, ctností srdca, múdrosti a postupného zrenia na ceste, odpúšťania ako celoživotnej cesty. Pracujem hlavne skrze meditáciu, telo, jeho pocity, dych, pohyb. Viem vás podporiť v spolupráci s telom, kedy môžete čítať energetickú povahu vašich fyzických potiaží a hľadať účinné metódy ako ich čistiť. Pracujem s jednoduchým ale účinným energetickým očisťovaním, ktoré sa tiež môže naučiť každý sám a cez ktoré je možné postupné zvedomovanie a uvoľňovanie blokov, zásekov. Liečenie tráum, zranení z minulosti, obnovenie sebaprijatia a dosycovanie skrze aspekty vnútorného dieťaťa. Ozdravovanie rodinných systémov, zvedomovanie negatívnych programov a vzorcov a ich následné preprogramovanie na pozitívne. Obnovenie prirodzenosti a spontanity, cez živly a prírodu.
Pracujem v rovine srdca, kedy sa zámerne odhaľujú a očisťujú ilúzie a zvykové tendencie ega, aby sa odhalilo prirodzene to, čo je nám vrodené – láskavé a súcitné srdce tak jednoduché ako Slnko, ktoré žiari na všetko a všetkých bezpodmienečne.
Pracujem s princípom zrkadlenia, ktorý vychádza z náhľadu, že všetko čo zažívame a čo vidíme vo svete je odraz nášho vnútra. Cez vizualizáciu a priame nahliadanie do vlastného vnútra pomáham správne čítať v tomto zrkadlení, čo vedie k porozumeniu a súladeniu so životom. Pomáham nastaviť zdravé hranice, čím sa môže obnoviť rešpekt a trpezlivosť na ceste, ktoré sú základom prijatia zodpovednosti.
Sledujem Pravdu, ktorá oslobodzuje a prináša úľavu od utrpenia. Sledujem uvoľnenosť, jednoduchosť, aby mohol byť náš život prospešný pre druhých. Moja súčasná denná prax obsahuje šamata meditáciu, meditáciu na rozvíjanie láskavosti s súcitu, praxe tibetského buddhizmu a očistné techniky.  Sprevádzam ľudí skupinovo aj individuálne od roku 2004. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2014. Osobne v Zaježovej, alebo pracujem aj na diaľku telefonicky.

Bližšie info a prihlášky: prihlásiť sa môžete zaslaním mena, adresy a telefónneho čísla na: info@centrumlong.sk, 0908489933