cesta za svetlom

Tanečná ceremónia Cesta za svetlom – do srdca

Termín: 22.3. 16.00 – 20.00

Miesto: Modlitebna CČSH Hodonín, Dvořákova 2, Česká republika

Sprevádza: Katarína Miesler

Tanečná ceremónia Cesta za svetlom je vnútorná individuálna cesta s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou. Tým, že si zaviažete oči šatkou, do ktorej si vložíte osobný zámer, obrátite pozornosť do vnútra a vydávate sa na vnútornú cestu. Táto ceremónia bude mať aj spoločný zámer, ktorým je OBNAŽENIE CITLIVÉHO SRDCA – pokúsime sa odľahčiť srdce od starých tráum a blokov. Obnoviť odvahu a chuť púšťať ochranné obaly okolo srdca, ktorými sme ho doposiaľ chránili v dôsledku zranení v minulosti. Každý v rámci vlastnej kapacity, čo ste momentálne schopný pustiť a odpustiť. Vaša ochota cítiť opäť zraniteľnosť a citlivosť obnaženého srdca, je pochopenie, že otvorené, prebudené srdce je neohrozeným vyjadrením našej skutočnej podstaty. Je to vrodené dobro každého z nás.
Ceremónia pomáha uvoľniť sa v dôvere, že láska môže naplno žiariť a dozrievať v zdravý súcit k sebe a druhým. Podporuje schopnosť žiť zdravo a s otvoreným srdcom v každodennom živote.

V ceremónii pracujete najmä cez spontánny tanec/pohyb tela. Nejde o tanečné kroky, ale o spontánne nasledovanie srdca v pohybe, s dôverou v múdrosť tela. Pohyb tela s hudbou majú veľký potenciál uvoľniť do prítomnosti. Očistiť a uvoľniť minulosť – bloky, potlačené emócie, liečiť zranenia, ktoré blokujú váš život.
Ak nie ste zvyknutí tancovať/ pohybovať sa v hudbe, nemusíte mať obavy, tento spôsob práce pomáha uvoľniť aj blok, že „neviete“ tancovať, pretože je to tak prirodzené ako chôdza.
Ceremónia je určená pre kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie, vek, pohybové schopnosti, náboženské smerovanie a životný štýl. Je pre kohokoľvek, kto cíti potrebu žiť zdravšie a s láskou.

Ďalším podpornými prostriedkami je neprerušovaný prúd hudby, ohnivý dych a jasný osobný zámer, ktorý si dávate na začiatku do šatky predtým, ako si ju zaviažete na oči. Takto sa vydávate na cestu k pravde, čo prináša hlbší vhľad do fungovania mysle a jej zákonitostí.
Osobný zámer, ktorý si dávate do šatky, vám pomáha ujasniť si váš momentálny bod práce, čo je pre vás teraz v živote dôležité, či už vnútorne, alebo vo vzťahoch, v práci…Vždy je totiž pred nami bezprostredne len jeden bod, preto je dobré jasne ho vidieť, aby sme vedeli urobiť ďalší krok na našej ceste. Nech môže transformácia prebiehať ruka v ruke so schopnosťou integrovať ju do bežného života.

Sprevádza: Katarína Levhart Miesler – vedie sebaspoznávacie, očistné a liečivé semináre s tancom, hudbou a meditáciou a sprevádza ľudí v ústraní v tme v Zaježovej, kde žije so svojou rodinou. Zdieľa svoju cestu a skúsenosť od roku 2004. Kladie dôraz na vyvážený prístup vo vnútornej práci, ktorý účinne kombinuje meditáciu, sebapoznávanie, očistu, liečenie a rozvíjanie súcitu, ktoré majú viesť k prebudeniu a zdravému každodennému životu. Jej úloha počas ceremónie je vytvárať bezpečný priestor, podporu v procese a vedenie.  

Poplatok: 500 Kč / 20 eur (Suma pokrýva základné náklady za organizáciu, príspevok pre modlitebňu). V sume nie je príspevok  lektorke za sprevádzanie a podporu v procese. Sprevádzanie budete môcť oceniť na mieste formou daru anonymne do pokladničky. Tento spôsob umožňuje každému osobne oceniť hodnotu prijatého, rozvíjať tak štedrosť v rámci vlastných možností.

Viac informácií a prihlášky: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.