budha

Bdelosť a súcit – meditačný seminár


Termín: 30.7. – 2.8. 2020

Sprevádza: Roman Miesler

Miesto: Centrum Long Zaježová


Na seminári si zažijete praktické spojenie duchovna s každodenným životom, získate nástroje ako žiť vedomejšie, s radosťou a so súcitom v srdci.

Cez meditačné techniky v sede, chôdzi, načúvaním učenia a kontempláciou budete môcť:

• Rozvíjať jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou.
• Odhaľovať vlastnú milujúcu múdrosť a súcit praxou mettá a tonglen.
• Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah so sebou a svetom.
• Odhaľovať sebaklamy brániace nám žiť pravdivo.
• Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou. Zdravo pracovať s emóciami.
• Rozvíjať správny náhľad, zámer a jednanie v duchovnom živote.
• Podporiť zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.

Seminár prebieha intenzívne, väčšinu času sa mlčí. Je určený pre tých, ktorí majú zámer ísť v meditačnej praxi hlbšie a intenzívnejšie. Počet miest je limitovaný na 15. Začíname v štvrtok večerou o 17.00 a končíme v nedeľu obedom. Ubytovanie je vo vlastných stanoch. Jedlo je výdatné, chutné a vegetariánske. Značná časť zeleniny je z vlastnej záhrady.

Poplatok: 60 € ( cena zahŕňa ubytovanie vo vlastných stanoch, vegetariánsku stravu počas celého pobytu, organizáciu). V cene nie je zahrnuté lektorné. Za vedenie semináru budete môcť Romanovi prispieť na mieste anonymne vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Viac informácií a prihlášky: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.

Lektor:
Roman Miesler
Praktikujem meditáciu od roku 1991. Moja súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského budhizmu. Kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života. 
Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a vediem pravidelné meditačné semináre od roku 2003.