budha

Bdelosť a súcit – meditačný seminár


Termín: 2. – 5.4. 

Sprevádza: Roman Miesler

Miesto: Centrum Long Zaježová


Pozývame všetkých, ktorí potrebujú a chcú pravidelne meditovať nielen doma, ale aj v podpornej skupine a intenzívnejšie. 3-dňový seminár poskytuje návod na praktické spojenie duchovna s bežným životom.

Na seminári budete môcť:

• Rozvíjať jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou.
• Odhaľovať našu vlastnú milujúcu múdrosť praxou mettá a tonglen.
• Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah so sebou a svojim svetom.
• Odhaľovať sebaklamy brániace nám žiť pravdivo.
• Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou.
• Rozvíjať správny náhľad, zámer a jednanie v duchovnom živote.
• Podporiť zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.

Seminár prebieha intenzívne, väčšinu času sa mlčí. Je určený pre tých, ktorí majú zámer ísť v meditačnej praxi hlbšie a intenzívnejšie.

Počet miest je limitovaný na 12.

Lektor:
Roman Miesler
Jeho 31 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Sprevádza tiež ľudí v ústraní v tme v Zaježovej.

Cena:
70 eur (v cene je započítané ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok od štvrtka večere do nedele obeda).
V cene nie je príspevok za vedenie, ten budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Pre prihlásenie a získanie bližších informácií píšte: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.