Vzťahy – sebapoznávací, meditačný seminár s očistou cez Pavúčí tanec

27.2. – 1.3.

Sprevádza: Katarína a Roman Mieslerovi

Miesto: Centrum Long Zaježová

Intenzívny seminár, kde budete môcť pracovať s témou vzťahov – so sebou, s pratnerom (súčasným, alebo bývalým), rodičmi, deťmi, kolegami v práci, prípadne inými ľuďmi, ktoré máte/nemáte a sú pre vás dôležité. Formou sebapoznania z perspektívy vnútorného zraneného dieťaťa, ďalej formou očisty cez ceremóniu Pavúčí tanec a meditácie na rozvíjanie stability, bdelosti a súcitu.

Vzťahy môžu byť pre nás v tomto živote mapou nášho vnútra. Keď si dovolíme vidieť vo vzťahoch zrkadlo vlastného vnútra, môžu nám odhaliť pravdu o nás a transformovať náš život veľmi zemito, smerom k sebaprijatiu. Keď si dovolíme prijať zodpovednosť za všetko čo sa nám v živote stalo, deje, a aj za to, ako sa bude vyvíjať naša budúcnosť, smerujeme k väčšiemu uvoľneniu. Keď pochopíme, že koreň všetkého je v nás, pomôže nám to vystúpiť z role obete a začať vedome pracovať so svojim životom.

V tomto smere budete môcť pracovať s vnútorným zraneným dieťaťom v rovine sebapoznania, očisty a liečenia. Vzťahy nám zrkadlovito ukazujú, kde ešte nemáme niečo spracované z minulosti, čomu treba venovať pozornosť. Každá jedna bytosť túži byť z hĺbky srdca milovaná. Obzvlášť pre deti je to dôležité. Kapacita bezpodmienečnej lásky rodičov je však obmedzená úmerne tomu, koľko jej oni dostali od svojich rodičov. A tak prenášajú na svoje deti zranenia, ktoré sa im nepodarilo spracovať. Dieťa nemá takú múdrosť a kapacitu, aby nedostatok prijatia a lásky spracovalo zdravo a tak zranenia potlačí do podvedomia, aby mohlo byť naďalej dieťa. Dieťa sa učí pozorovaním. Všíma si, ako má fungovať, aby bolo prijímané a ako chrániť to citlivé miesto, ktoré je zranené a nepreliečené. Učí sa maskovať, prijíma programy od rodičov a okolia. Snaží sa vyhýbať situáciám, ktoré spôsobujú bolesť. Keďže však vo vnútri ostáva nespracovaná zraňujúca energia koreňových zranení zaseknutá a potrebuje byť uvoľnená, priťahuje ďalšie a ďalšie podobné zraňujúce situácie do nášho života. Sila zranenia sa zväčšuje a tým sa tiež posiluje daný sklon reagovať na základe presvedčenia, čo si myslíme, že nám pomôže vyhnúť sa utrpeniu a dostať prijatie, lásku. Máloktoré dieťa má pri sebe múdreho sprievodcu, ktorý mu pomáha chápať správne život, spracovať zranenia. A tak sa s každou novou situáciou snaží vysporiadať ako len dokáže na základe vzorov. Zvykové sklony sú z tohto pohľadu navyknuté reakcie na situácie. Opakované programy, ktoré si myslíme, že nás ochránia pred utrpením a prinesú nám prijatie, spokojnosť. Čím sú častejšie opakované, čím viac im veríme, tým viac fungujú automaticky.  Keď neskôr dospievame, začíname vidieť, ako sa cyklicky točíme dokola, stále „narážame do tých istých dverí“ a snažíme sa nájsť „cestu von“. Začínáme vidieť, že nám isté sklony v skutočnosti škodia a akú moc nad nami majú!

Uzdravovanie sa deje v dvoch rovinách. V prvej rovine ide o sebapoznanie, kedy zvedomujeme negatívne sklony. Pochopením ich môžeme oslabiť a preprogramovať na prospešné jednanie. Pretože tak isto, ako posilujeme negatívne sklony, môžeme opakovaním posilniť aj pozitívne sklony, ktoré prispievajú k spojojnému, zdravému životu. Vyžaduje si to dostatočné pochopenie a veľkú trpezlivosť. Je to proces skutočného dospievania, kedy sa môžeme stať samým sebe dobrým rodičom, sprievodcom. Dovoliť vnútornému zranenému dieťaťu v nás, aby našlo svoje miesto a zmierenie s minulosťou. Preberáme volant svojho života do vlastných rúk. Dieťa v nás už nemusí fungovať deštruktívne, pretože má našu plnú pozornosť a lásku, akú nám nedokázali dať rodičia. Zjednodušene povedané, nachádzame zdroj lásky sami v sebe.

V druhej rovine zámerne očisťujeme, uvoľňujeme zatlačené zranené energie z minulosti. Ide o rovinu očisty a liečenia. Je dôležité uvoľniť staré potlačené emócie, dať von nevypovedané slová, protesty, vyplakať nevyplakané slzy, atď. Keď sa nám totiž darí zaseknuté energie vypúšťať bezpečne a účinne, rozširujeme tým kapacitu oslabovať sklony, odnaučiť samých seba spadať do negatívnych zvykových sklonov, ktoré sme si na základe zranení vytvorili. Púšťame postupne vždy to, čo sme už schopní z vnútra vypustiť, odpustiť, aby sme sa oslobodili a oslobodili aj tých, ktorým sme doposiaľ nedokázali odpustiť. Tým sa podporuje naša schopnosť zdravých vzťahov. Na podporu vašej očisty budete môcť v rámci semináru prejsť očistnou ceremónou Pavúčí tanec – Ide o katarznú techniku, ktorá pomáha očiste a liečeniu na rôznych úrovniach, rozvíja tiež kapacitu súcitu. Proces prebieha v kruhu, kedy každý jednotlivo postupne vstupuje do stredu, do katarzie, v ktorom púšťa kontrolu a prechádza očistou. Deje sa to za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede. V rovine očisty je zámerom očistiť sa z jedov minulosti, ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré nás naďalej otravujú a podmieňujú náš život. V rovine rozvíjania súcitu, plnou účasťou a spolupatričnosťou v kruhu, keď podporujeme človeka, ktorý prechádza očistou, si môžeme zažiť, ako je pre nás prirodzené otvoriť srdce v podpore druhým. Vystúpením zo sebestrednosti nachádzame úplne iný rozmer našej vnútornej sily a vrodenú dobrotu nášho srdca.

Okrem očisty a sebapoznania bude aj meditácia v sede a v chôdzi pod vedením Romana, ktorou budeme rozvíjať bdelosť, stabilitu, súcit, múdrosť a schopnosť žiť vedome a zdravo v každodennosti.

Seminár je určený pre kohokoľvek bez uhľadu na pohlavie, vek, náboženskú orientáciu.

Poplatok:
70- € ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od štvrtku večere do nedele obeda, organizačný poplatok).
V poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčaná výšku daru: 70 €. Je to odporúčaná suma – je teda možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, alebo môžete prispieť aj viac, ak budete cítiť, že si to ceníte na viac.
Počet miest je limitovaný na 10.

Pre prihlásenie a získanie bližších informácií píšte: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.