ruky

Vzťahy – sebapoznávací, meditačný seminár s očistou cez Pavúčí tanec

7. – 10.5.

SprevádzaKatarína a Roman Mieslerovi

Miesto: Centrum Long Zaježová

Intenzívny seminár, kde budete môcť pracovať s témou vzťahov – so sebou, rodičmi, s partnerom (súčasným, alebo bývalým), deťmi, súrodencami, kamarátmi, kolegami v práci, atď. Formou sebapoznania, práce s emóciami, z perspektívy vnútorného zraneného dieťaťa. Ďalej formou očisty cez ceremóniu Pavúčí tanec a meditácie na rozvíjanie stability, bdelosti a súcitu.

Vzťahy môžeme vnímať ako mapu nášho vnútra. Keď si dovolíme vidieť vo vzťahoch zrkadlo vlastného vnútra, môžu nám odhaliť pravdu o nás. Transformovať náš život veľmi zemito, smerom k sebaprijatiu a úprimným, láskyplným vzťahom. Keď si dovolíme prijať zodpovednosť za všetko, čo sa nám v živote stalo, deje a aj za to, ako sa bude vyvíjať naša budúcnosť, smerujeme k väčšiemu uvoľneniu. Keď pochopíme, že koreň všetkého je v nás, pomôže nám to vystúpiť z role obete a začať vedome pracovať so svojim životom smerom k zdraviu.

Seminár je určený pre kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie, vek, náboženskú orientáciu.

Poplatok:
70- € ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od štvrtku večere do nedele obeda, organizačný poplatok).
V poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčaná výšku daru: 70 €. Je to odporúčaná suma – je teda možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, alebo môžete prispieť aj viac, ak budete cítiť, že si to ceníte na viac.
Počet miest je limitovaný na 10.

Viac o obsahu semináru: Na seminári budete môcť pracovať s vnútorným zraneným dieťaťom. Prečo so zraneným dieťaťom? Pretože do veľkej miery podmieňuje našu schopnosť zdravo sa vzťahovať k sebe a druhým. Zvedomenie, očisťovanie a uzdravovanie minulosti môže byť jedna z ciest, ako žiť zdravo v súčasných vzťahoch. Vzťahy nám totiž ukazujú, kde ešte nemáme niečo spracované z minulosti, čomu treba venovať pozornosť. Každá jedna bytosť túži byť z hĺbky srdca milovaná, šťastná. Obzvlášť pre deti je to dôležité. Kapacita bezpodmienečnej lásky rodičov je však obmedzená úmerne tomu, koľko jej oni dostali od svojich rodičov. A tak prenášajú na svoje deti zranenia, ktoré sa im nepodarilo spracovať. Dieťa nemá takú múdrosť a kapacitu, aby nedostatok prijatia spracovalo zdravo a tak zranenia potlačí do podvedomia, aby mohlo byť naďalej dieťa. Keď ostane nespracovaná energia koreňových zranení zaseknutá v podvedomí, priťahuje ďalšie podobné zraňujúce situácie. Máloktoré dieťa má pri sebe múdre vzory, sprievodcu, ktorý mu pomáha chápať život a učiť sa s ním správne nakladať. Keďže sa učí najmä pozorovaním, všíma si, ako má fungovať, aby bolo prijímané a ako sa chrániť pred zranením. Učí sa maskovať, prijíma programy od rodičov a okolia. S každou novou ťažkou situáciou sa snaží vysporiadať ako len dokáže na základe vzorov a presvedčení, ktoré sú však v mnohých prípadoch nezdravé. Vytvorí si nezdravý sklon reagovať na dané situácie a opakovaním ho posilňuje. Postupne sklon funguje automaticky. Keď neskôr dospievame, začíname vidieť, ako sa cyklicky točíme dokola, stále „narážame do tých istých dverí“. Naše vzťahy nefungujú, alebo nevieme nadviazať zdravé vzťahy. A tak začneme hľadať „cestu von“. Učíme sa rozpoznávať, ktoré sklony nám v skutočnosti škodia a pokúšame sa ich opustiť. Tu ale môžeme vidieť, akú moc nad nami majú, častokrát rozhodnutie niečo s tým urobiť nestačí. Pretože sklony sú závislosť! Toto je moment, kedy môžeme pocítiť, že potrebujeme pomoc.

Uzdravovanie sa deje postupne a je to dlhoročný proces. V prvej rovine praktikujeme pravidelnú každodennú meditáciu, pomocou ktorej rozvíjame bdelosť, láskavý a súcitný prístup k sebe a druhým, stabilitu, trpezlivosť, vôľu. Tiež odhaľujeme našu vrodenú múdrosť, dobrotu srdca. Na seminári budeme praktikovať meditáciu v sede a v chôdzi pod vedením Romana, od ktorého dostanete účinné inštrukcie k praxi. Tým môžete naštartovať alebo prehĺbiť vašu meditáciu a pokračovať dobre v každodennosti.

V druhej rovine prehlbujeme sebapoznanie, schopnosť analýzy a správneho chápania fungovania našej mysle. Zvedomujeme svoje negatívne sklony. Pochopením odkiaľ pramenia, ich môžeme oslabiť a preprogramovať na prospešné jednanie. Pretože tak isto, ako posilňujeme negatívne sklony, môžeme opakovaním posilniť aj pozitívne sklony, ktoré prispievajú k spokojnému, zdravému životu. Vyžaduje si to dostatočné pochopenie a veľkú trpezlivosť. Je to proces vnútorného dospievania, kedy sa môžeme stať samým sebe dobrým rodičom, sprievodcom. Dovoliť vnútornému dieťaťu v nás, aby našlo svoje miesto a zmierenie s minulosťou. Preberáme volant svojho života do vlastných rúk. Dieťa v nás už nemusí fungovať deštruktívne, pretože má našu plnú pozornosť a lásku, akú nám nedokázali dať rodičia. Zjednodušene povedané, nachádzame zdroj prijatia sami v sebe. Na seminári bude priestor pre túto vnútornú prácu prostredníctvom nápomocných techník.

V tretej rovine zámerne očisťujeme, uvoľňujeme zatlačené zranené energie z minulosti. Je dôležité uvoľniť staré potlačené emócie, dať von nevypovedané slová, protesty, vyplakať nevyplakané slzy, atď. Keď sa nám totiž darí zaseknuté energie vypúšťať bezpečne a účinne, rozširujeme tým kapacitu oslabovať sklony, odnaučiť samých seba spadať do negatívnych zvykových sklonov, ktoré sme si na základe zranení vytvorili. Púšťame postupne vždy to, čo sme už schopní z vnútra vypustiť, odpustiť, aby sme sa oslobodili a oslobodili aj tých, ktorým sme doposiaľ nedokázali odpustiť. Tým sa podporuje naša schopnosť zdravých vzťahov. V rámci semináru bude môcť prejsť očistnou ceremóniou Pavúčí tanec – Ide o katarznú techniku, ktorá pomáha očiste a liečeniu na rôznych úrovniach, rozvíja tiež kapacitu súcitu. Proces prebieha v kruhu, kedy každý jednotlivo postupne vstupuje do stredu, do katarzie, v ktorom púšťa kontrolu a prechádza očistou. Deje sa to za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede. V rovine očisty je zámerom očistiť sa z „jedov“ minulosti, ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré nás naďalej otravujú a podmieňujú náš život (v zmysle vyššie uvedeného pohľadu zranení z detstva). V rovine rozvíjania súcitu, plnou účasťou a spolupatričnosťou v kruhu, keď podporujeme človeka, ktorý prechádza očistou, si môžeme zažiť, ako je pre nás prirodzené otvoriť srdce v podpore druhým. Vystúpením zo sebestrednosti nachádzame úplne iný rozmer našej vnútornej sily a vrodenú dobrotu nášho srdca.

Pre prihlásenie a získanie bližších informácií píšte: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.