Tanec radosti – transformácia závisti

Termín: 11.6. 16.30 – 18.30

Miesto: Mayura centrum Devínska Nová Ves, Bratislava

Sprevádza: Katarína Miesler

Stretnutie je zamerané na celkové uvoľnenie tela, mysle, na očistu a harmonizáciu vašej energie cez pohyb/tanec a iné podporné techniky, najmä cez esenciu vnútorného dieťaťa. Je tiež zamerané konkrétne na zážitkové učenie ako zdravšie nakladať so závisťou a žiarlivosťou a ako ich transformovať v pozitívne kvality – zdieľaná radosť (radosť z úspechu druhých), vďačnosť, oddanosť, vernosť vo vzťahu, zdravá seba hodnota…

Budete sa môcť pozrieť z bližšia na rôzne prejavy závisti/žiarlivosti v sebe a okolo vás. Na jej deštruktívne prejavy, ale aj tie pozitívne, ktoré nám môžu pomôcť rozvíjať želané kvality. Energia závisti môže páliť, ničiť, keď je nepochopená a užívaná nesprávne, no môže nás uzemniť, keď príliš lietame, alebo naopak pozdvihnúť, dať do pohybu, keď sme príliš stuhnutý. S touto emóciou sú väčšinou spojené skôr negatívne pocity a neľahko sa priznávajú. Preto budeme dávať túto energiu zámerne do pohybu, aby sme sa učili využiť ju na rozvíjanie:

  • vďačnosti, ocenenia toho, čo máme.
  • úprimnej radosti z úspechu druhých.
  • nášho potenciálu.
  • odvahy a zdravého seba vedomia, sily realizovať veci a nevzdávať sa, sily dokončovať veci
  • oddanosti na ceste.
  • zdravého narábania s pozornosťou vo vzťahu a rozvíjanie vernosť.

Emócia závisti/ žiarlivosti sa neľahko priznáva. Je málo takých, ktorí sa k žiarlivosti/závisti vedia priznať, väčšinou však s ospravedlňovaním, vysvetlením oprávnenosti, alebo pocitom istého studu, zahanbenia, viny. Mnoho ľudí tvrdia, že túto emóciu nemajú – nežiarlia ani, nezávidia. Hovoria to s postojom dištancovania, akoby to bola nákazlivá choroba. Oni síce nežiarlia, ale často majú v živote ľudí, ktorí im závidia, či sú na nich žiarliví a sú tým zraňovaní. Ešte že máme takúto možnosť zrkadlenia sa v druhých. Žiarlivosť/závisť v jej negatívnej, deštruktívnej forme nemá len hrubé prejavy ako sú spaľujúca žiarlivosť, zhadzovanie druhých, neprajnosť, závisť z úspechu druhých, porovnávanie sa s druhými, súťaživosť, ambicióznosť, ale aj jemnejšie prejavy, ako je kritickosť, cynizmus, strach z neúspechu, paranoja, urážlivosť, precitlivenosť voči kritike. Môže mať aj prejav uletenosti – človek lieta, nie je uzemnený. Ľudia tiež dnes dosť riešia svoje „poslanie“, čo tiež často podnecuje závisť.

Má zmysel sa pozrieť z blízka na energiu tejto emócie a chápať, prečo tvorí vnútorné spektrum nášho prežívania. Namiesto jej potláčania, či deštruktívneho zneužívania sa s ňou môžeme učiť pracovať tak, aby bola nápomocná pre odhalenie ľudskosti a dobroty srdca v nás.

Sprevádzať vás bude: Katarína Miesler – zdieľam moje skúsenosti a vedomosti. V práci s ľuďmi sa snažím o vyvážený prístup, účinne kombinujúci meditáciu, prácu s telom, emóciami, očistu, sebapoznanie a sebaprijatie, rozvíjanie správneho pochopenia, múdrosti a súcitu, pre odhalenie plného potenciálu a hlbšieho zmyslu života, aby bol prospešný aj pre iných. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a pracujem s ľuďmi skupinovo a individuálne od roku 2004. Žijem s rodinou v Zaježovej: www.centrumlong.sk

Poplatok: 25 €

Viac informácií a prihlášky: Je potrebné prihlásiť sa vopred na info@centrumlong.sk alebo 00421908489933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.