Tanec dôvery – transformácia strachu

Termín: 19.6. 18.00 – 20.00

Miesto: Anaháta Zvolen

Sprevádza: Katarína Miesler

Stretnutie je zamerané na celkové uvoľnenie tela, mysle, očistu a harmonizáciu vašej energie cez pohyb/ tanec a iné podporné techniky, najmä cez esenciu vnútorného dieťaťa. Zameriame sa tiež na prácu so strachom a jeho transformáciu v pozitívne kvality – dôveru, odvahu, pokoru, uvoľnenosť, bdelosť, sebaprijatie.

Ako vnímaš strach? Budí v tebe hrúzu, paniku? Snažíš sa držať až nezdravo kontrolu? Si paralizovaný v nečinnosti, lenivosti, či neschopný pohnúť sa z miesta, alebo utekáš do prílišnej aktivity, workoholizmu, závislostí?Pozývam vás v bezpečnom prostredí pozrieť sa strachu priamo do tváre. Cítiť jeho energiu v tele, aby sme jasnejšie videli, na čo nás chce upozorniť, voči čomu nás prebúdza, čo stráži. Strachu sa nemusíme báť. Môžeme ho vnímať aj ako strážcu, pomocníka, ktorý nás prebúdza, sprítomňuje voči čomu potrebujeme byť pozorní. Učí nás vnímať a prijať našu aktuálnu kapacitu. Tak sa nám ľahšie prijíma zodpovednosť za to, čo sa nám deje a môžeme sa uvoľniť do dôvery a sebaprijatia.

Katarína Miesler – zdieľam moje skúsenosti a vedomosti. V práci s ľuďmi sa snažím o vyvážený prístup, účinne kombinujúci meditáciu, prácu s telom, emóciami, očistu, sebapoznanie, rozvíjanie správneho pochopenia, múdrosti a súcitu, pre odhalenie potenciálu a hlbšieho zmyslu života, aby bol prospešný aj pre iných. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a pracujem s ľuďmi skupinovo a individuálne od roku 2004. Žijem s rodinou v Zaježovej.

Poplatok: 20 € (prenájom miesta a lektorné. Poplatok by nemal byť prekážkou účasti, ak vám to teraz finančná situácia nedovoľuje, môžeme sa dohodnúť na splátkach.)
Prihlasovanie a bližšie informácie: info@centrumlong.sk alebo 0908 489 933

Viac informácií a prihlášky: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.