Skupinové ústrania

Poskytujú možnosť pre vnútornú prácu v skupine a predsa so zachovaním intimity pre každého a jeho vlastný proces. V bezpečnom kruhu priateľsky ladených a otvorených ľudí. Sprevádzame ľudí vyváženým prístupom, účinne kombinujúcim meditáciu, prácu s mysľou, emóciami, očistu, sebapoznanie, rozvíjanie správneho pochopenia, bdelosti a súcitu, pre odhalenie hlbšieho potenciálu a zmyslu života, aby bol prospešný aj pre iných. Sú rôzne tematicky ladené, ponúkajú rôzne techniky a trvanie.

Tanec radosti – transformácia závisti

Termín: 11.6. od 16.30 – 18.30

Miesto: Mayura centrum v Bratislave – Devínska Nová Ves

Sprevádza: Katarína Miesler

Dvojhodinové stretnutie je zamerané na celkové uvoľnenie tela, mysle, očistu a harmonizáciu vašej energie cez pohyb/ tanec a iné podporné techniky, najmä cez esenciu vnútorného dieťaťa. Je tiež zamerané konkrétne na zážitkové učenie ako zdravšie nakladať so závisťou a žiarlivosťou a ako ich transformovať v pozitívne kvality – zdieľaná radosť (radosť z úspechu druhých), vďačnosť, oddanosť, vernosť vo vzťahu, zdravá sebahodnota. 

Informácie o stretnutí

Tanec dôvery – transformácia strachu

Termín: 19.6. od 18.00 – 20.00

Miesto: Anaháta Zvolen

Sprevádza: Katarína Miesler

Dvojhodinové stretnutie je zamerané na celkové uvoľnenie tela, mysle, očistu a harmonizáciu vašej energie cez pohyb/ tanec a iné podporné techniky, najmä cez esenciu vnútorného dieťaťa. Zameriame sa tiež na prácu so strachom a jeho transformáciu v pozitívne kvality – dôveru, odvahu, pokoru, uvoľnenosť, bdelosť, sebaprijatie.

Informácie o akcii

Skupinové ústraní – téma O JSTE VE TMĚ MOŽNÁ NEVIDĚLI  nebo CO JE VE TMĚ VIDĚT?

Termín: 30.6. – 3.7.

Místo: Centrum Long Zaježová

Sprovázení: Roman a Katarína Miesler

Praktický průvodce (nejen) pro ty, kdo absolvovali ústraní ve tmě a přejí si rozvíjet přátelský vztah se svou myslí a životem. Je určen pro každého, kdo potřebuje podporu našeho sprovázení (Romana a Katky), či podporu skupiny podobně laděných lidí. Zaměříme se zejména na: práce s tématy, které se vám otevřeli ve tmě, ve světle, či v živote a přejete si je zdravě uchopit a integrovat do běžného života. Základ meditace utišení, bdělosti, laskavosti a soucitu. Práce s emocemi jako je strach, hněv, či závist (žárlivost). Uvolnění a sebe přijetí prostřednictvím aspektu vnitřního dítěte.  

Viac informácií o víkendu