Rezervácia pobytu v tme

  Kontakt a ďalšie informácie

  Dátum narodenia

  Dátum príchodu a odchodu *

  Príchod je možný najskôr o 12:00 hod. V deň odchodu je potrebné ústranie opustiť najneskôr do 12:00 hod.

  Kontaktná osoba s ktorou sa môžeme spojiť v prípade potreby počas vášho pobytu

  Údaje pre faktúru

  Adresa

  Strava


  ánonie


  neuvedenéánonie


  ánonie

  (berieme do úvahy iba zdravotné dôvody - alergie, bezlepková, bezmliečna diéta a pod.)

  Skúsenosti a zámer


  ánonie

  Zdravie


  Ťažšie formy depresieEpileptické záchvatyPanické strachy, úzkostiSrdcovo-cievne ochoreniaAlergieIné ochoreniaŽiadne

  Prehlasujem a súhlasím

  Prehlasujem, že som zdravý/á a nie som si vedomý/á žiadnych zdravotných problémov, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví počas ústrania v tme. Nezamlčal/a som žiadne vážne choroby, ktoré je potrebné vopred konzultovať. Neberiem žiadne lieky, ktoré je potrebné vopred konzultovať. Neliečim sa na psychiatrii a nie som na ničom závislý/á. V opačnom prípade plne zodpovedám za následky spôsobené týmto zamlčaním.

  Vážne choroby a užívanie liekov spojených s danými chorobami, ktoré je nutné vopred konzultovať:

  Cukrovka, epilepsia, nervová a mentálna labilita, depresie, vysoký krvný tlak, abnormálne nízky tlak, poruchy ciev a srdca, poinfarktové a pooperačné stavy, respiračné choroby, pľúcna embólia a u žien gravidita, alergie a tráviace ťažkosti.

  Som duševne a fyzicky zdravý/á a svojprávny/a. Zaväzujem sa, že nebudem počas ústrania brať žiaden alkohol alebo iné toxické, omamné, či psychotropné látky.

  Prehlasujem, že som si vedomý/á, že vstupujem do priestoru, v ktorom je môj pobyt na vlastné riziko. Plne zodpovedám za všetky následky spôsobené mojim porušovaním povinností a pravidiel a akékoľvek škody v objekte nahradím.

  Pozorne som si prečítal/a všetky podmienky ústrania v tme, úplne im rozumiem a budem sa podľa nich riadiť.

  Vyplnením údajov a odoslaním formuláru súhlasím, aby ich Centrum Long spracoval za účelom informovania o svojej činnosti. *