meditujuci clovek

Meditácia na rozvíjanie bdelosti, láskyplnosti a súcitu

Termíny: 8.5. a 12.6. od 18.00 – 20.00

Sprevádza: Roman Miesler

Miesto: Anaháta centrum vo Zvolene  www.anahata.sk

Budeme rozvíjať meditáciu bdelosti, praktické spojenie duchovna s bežným životom. Jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou. Tiež budete môcť skúmať aký je váš zámer – motivácia, prečo meditujeme a žijeme tak, ako žijeme a vytvárať zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.

Budeme tiež praktikovať meditáciu metta a tonglen – budhistické techniky na rozvíjanie láskyplnosti a súcitu.

Bdelosťou a súcitom môžete nadväzovať úprimný vzťah zo sebou, druhými, svetom, odhaľovať sebaklamy brániace vám žiť pravdivo. Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou, čím získate nástroje ako žiť vedomejšie, s radosťou a so súcitom v srdci.

Poplatok: 15,- €

Prihlásenie: v úvode stránky www.anahata.sk, najneskôr 24 hodín pred začiatkom.