Individuálne práce s energetickou očistou v Bratislave

Sprievodkyňa: Katka Miesler

Miesto: Hagia Sofia – oáza pre telo i dušu, adresa: Klincová 20, Ružinov, Bratislava.

Momentálne bývam veľkú časť mesiaca v Bratislave s dcérou, ktorá tu študuje. Pre tých, ktorí by potrebovali podporu ponúkam osobné individuálne stretnutia s energetickou očistou.
Môj sprievod spočíva vo vytvorení bezpečného priestoru, ktorý má svoj postupný proces smerom k vášmu zámeru, vašej aktuálnej potrebe (s čím potrebujete pracovať). Formou vnútornej cesty, kedy sa týmto procesom navigujete cez mentálne obrazy, pocity, emócie, jednoduché rituály, či iné techniky, ktoré vám pomáhajú uvoľniť a očistiť sa, spojiť sa s vašim vnútorným dieťaťom/mladšou časťou vás samých a jeho potrebami. Môžete sa viac pochopiť, zvedomiť záseky, uvoľniť tým potlačené a zablokované energie, nevyjadrené slová a emócie. Dosýtiť nenaplnené potreby z minulosti tak, aby ste mohli ľahšie meniť negatívne zvyky, túžby, ktoré vám prinášajú utrpenie v tie, ktoré podporujú spokojnosť v prítomnosti, vnútorný mier so sebou a druhými.
Môžete tým uzdravovať aj vaše rodinné systémy (vzťahy s rodičmi a súrodencami, partnermi, deťmi). Zdravšie nakladať s mysľou a emóciami. Mojím zámerom je tiež podporiť vašu schopnosť účinne zapojiť do života pochopenia a prežitky z cesty. Preto vždy prirodzene vyplynú aj odporúčania do každodennosti. Čas vnútornej cesty je individuálny podľa potreby minimálne od 1,5, max do 2 hod.. Môže ísť o jednorazové stretnutie, alebo sa môžeme stretávať v pravidelných intervaloch podľa vašej potreby a vzájomných časových možností.

Ocenenie sprevádzania: 40 eur (v cene je 10 eur za prenájom miesta).

Bližšie informácie a rezervácie termínu: katarinalevhart@gmail.com, 0908489933