Bdelosť a súcit – meditačný seminár


Termín: čoskoro zverejníme 

Sprevádzajú: Roman Miesler

Miesto: Centrum Long Zaježová


Pozývame všetkých, ktorí sa chcú pravidelne venovať meditácii nielen doma, ale aj v podpornej skupine a intenzívnejšie. Seminár poskytuje návod na praktické spojenie duchovna s bežným životom. Počet miest je obmedzený na 12.

Na seminári budete môcť:

• Rozvíjať bdelosť, jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou.
• Odhaľovať našu vlastnú milujúcu múdrosť praxou mettá a rozvíjať súcit praxou tonglen.
• Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah so sebou a svojim svetom.
• Odhaľovať sebaklamy brániace nám žiť pravdivo.
• Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou.
• Rozvíjať správny náhľad, zámer a jednanie v duchovnom živote.
• Podporiť zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.

Seminár prebieha intenzívne, väčšinu času sa mlčí. Je určený pre tých, ktorý majú zámer ísť v meditačnej praxi hlbšie a intenzívnejšie. Začína sa v piatok o 16.00, končí v nedeľu okolo 15.00.

Lektor:
Roman Miesler
Jeho 30 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Sprevádza tiež ľudí v ústraní v tme v Zaježovej.

Cena:
70 eur (v cene je započítané ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok od štvrtka večere do nedele obeda).
V cene nie je príspevok za vedenie pre Romana, ten budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Pre prihlásenie a získanie bližších informácií píšte: nfo@centrumlong.sk alebo volajte na číslo: 00421 908 489 933.